Regionale Adaptatie Strategie. Samen aan de slag!


Schermafbeelding 2020-04-01 om 18.13.44

We zijn bezig met het maken van een Regionale Adaptatie Strategie, afgekort RAS. Aanleiding hiervoor was de gezamenlijke stresstest uit 2017 waarbij de belangrijkste kwetsbaarheden in onze regio voor klimaatverandering in kaart zijn gebracht, samen met kansen om hier iets aan te doen. Op basis hiervan hebben we besloten te starten met een regionale klimaatadaptatie aanpak.


Wij staan met zijn allen aan de lat om de regio Utrecht Zuidwest leefbaar te houden. Dat is precies waarom we bezig zijn met de Regionale Adaptatie Strategie. In deze gebiedsgerichte aanpak kijken we breder naar vraagstukken. Water- en klimaat(opgaven) is de rode draad in het netwerk, maar we zoeken ook de aansluiting met thema’s als biodiversiteit, bouwopgave, circulaire economie en energietransitie. Bedrijven, woningcorporaties, overheden én bewoners worden uitgenodigd om mee te doen. Het streven is om straks bij alle fysieke ingrepen rekening te houden met klimaatverandering en deze ingrepen dus klimaatadaptief uit te voeren met z’n allen. Marcel Wijtsma - trekker van onze RAS werkgroep.

Contact

Marcel Wijstma

Marcel Wijstma is thematrekker van de werkgroep Regionale Adaptatie Strategie bij netwerk Water & Klimaat. Thuisbasis is omgevingsmanager OSA/Plannen bij HDSR.

E: Marcel.Wijstma@hdsr.nl

T: 030-6345897

Meer lezen over klimaatadaptatie?

Loep3