Uit de werkgroep - april 2020


De werkgroep Meten en monitoren gebruikt de dynamische gegeven van de afvalwaterketen voor data-analyse, zodat er nieuwe ontwikkelingen ontstaan. Denk daarbij aan het ontwikkelen van dashboards, zodat beheerders in één oogopslog een overzicht krijgt met alle relevante informatie. En natuurlijk geeft deze groep ook advies over hoe de data-analyse zich moet ontwikkelingen in de toekomst.

De werkgroep bestaat uit Nico Admiraal (HDSR), Erik Groenland (Houten), Maarten Verheul (Lopik), Arij Groenendaal (Woerden), Jan Cornelis van der Vliet (Zeist)

Regionale hoofdpost

Hiervoor werken we met een regionale hoofdpost: een server/computer waar alle objecten als rioolgemalen, overstorten, bergbezinkbassins mee verbonden zijn, zodat alle alarmen en data (bijv. niveaus en stroomverbruik) op één plek worden verzameld. Het voordeel hiervan is dat het enerzijds geld bespaart en anderzijds hebben we een uniform systeem en kunnen we ook samen ontwikkelingen doen. Aan de hoofdpost nemen 8 gemeenten deel met alle objecten,  2 gemeenten met overstortmeetnet en HDSR met datakoppeling van neerslag en rioolgemalen.

Actuele ontwikkelingen

Op dit moment houdt de werkgroep zich bezig met de ontwikkeling van de module Dashboards in H2gO. Daarin zijn o.a. grafieken en rapporten zichtbaar en kun je een logboek bijhouden, overzichtskaart met locaties zien waar gemonitord wordt en zien waar alarmen actief zijn. Daarnaast zorgt H2gO dat alarmen worden doorgezet naar e-mail en/of SMS naar diverse personen.

Andere activiteiten van de werkgroep zijn o.a.: Blokkering opvoer- en regenwatergemalen (doelmatig pompen), Ontwikkeling rapport “Alarmenconfiguratie per locatie”, GeoDyn (gebiedskenmerken) en de betrouwbaarheid neerslagmetingen. Tot slot is de werkgroep bezig met de vraag: wat wordt onze toekomstvisie?

Projecten

In februari was er een workshop OMS (Onderhoud Management Systeem) met als doel om de bestaande module in H2gO  van de regionale hoofdpost te verbeteren. Er zijn diverse voorstellen en ideeën besproken om het gebruik te verbeteren, zoals het aanpassen van de layout en keuzelijsten beter afstemmen op onze behoeften.

Ook zijn er diverse pilotprojecten geweest de afgelopen jaren. Het idee was om een bijeenkomst te plannen waar betreffende gemeenten hun pilotproject kort kunnen introduceren, toelichten en evalueren. Kortom het delen van kennis en innovaties van de riolering. Helaas is deze bijeenkomst voorlopig uitgesteld.