Regionale telemetrie


Eind 2012, begin 2013 is een onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een gezamenlijk telemetriesysteem.

Dit onderzoek gaf inzicht in de kansen en knelpunten van een gezamenlijke gemalenbeheersysteem. De regionale hoofdpost is in 2013 gestart met drie gemeenten, waarbij alle rioleringsobjecten die voorzien waren van telemetrie (waaronder rioolgemalen), werden aangesloten.

Inmiddels is de regionale hoofdpost, die gebruik maakt van H2gO van I-Real, uitgegroeid naar acht gemeenten. Het waterschap en een gemeente hebben een hoofdpostkoppeling gemaakt en overweegt nog een gemeente om ook over te stappen.

De werkgroep streeft ernaar om elk half jaar met de gebruikers bij elkaar te komen om zowel de bestaande functionaliteit beter te benutten of zonodig te verbeteren en uit te breiden. Ook de themagroep Meten & Monitoren houdt zich bezig met (o.a.) de ontwikkeling en implementatie van nieuwe mogelijkheden, zoals momenteel de drie analysetools “validatie”, “overstortgebeurtenissen” en “geprioriteerde alarmen”. Zodoende wordt de regionale hoofdpost voor iedereen steeds waardevoller.