Onderhoud overstortmeetnet


Een overstort is een uitlaatklep voor het riool bij hevige regenval. Bij gemengde rioolstelsels komt het verdunde afvalwater via een overstort in het oppervlaktewater terecht. Dat is nodig omdat het water anders op straat komt te staan of ongewenst bij mensen in huis komt. In 2023 heeft het project ‘Onderhoud regionaal overstortmeetnet’ opnieuw een vervolg gekregen. Dit project is in 2010 gestart als ‘Monitoren overstorten’, met als doel om beter inzicht te krijgen in het functioneren van het rioolstelsel. Het kan gezien worden als aanvulling op / en verbetering van modelberekeningen.

Deelnemende gemeenten worden door Netwerk Water & Klimaat ontzorgd doordat periodiek een datacontrole wordt uitgevoerd. Bij constatering van ontbrekende of foutieve data kan er direct opdracht worden verleend om het meetpunt te herstellen.

Goed onderhoud van het overstortmeetnet, en daarmee betrouwbare en beschikbare data, vormt de basis om later een goede analyse uit te voeren over het functioneren van de overstorten en/of het rioolstelsel.