RAS


Hitte, wateroverlast, droogte en overstromingen… De effecten van het veranderende klimaat zijn duidelijk voel- én zichtbaar. Daarom werken we samen met de partners van ons netwerk sinds januari 2020 aan een klimaatbestendige en waterrobuuste regio Utrecht Zuidwest.

En met de de Regionale Adaptatie Strategie (RAS), maakten we daar tijdens de digitale klimaattop van het Netwerk Water & Klimaat, op 28 januari 2021 een goed begin mee. In de RAS spreken de achttien partners de ambitie uit om in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust te zijn.


Benieuwd naar de inhoud van de RAS? Lees hem digitaal! (pdf, 24 MB)

Voorpagina RAS1

Voorpagina Uitvoeringsprogramma

... Naar Uitvoeringsprogramma!

Sindsdien hebben we hard gewerkt aan een Uitvoeringprogramma en een Actieplan. Want hoe gaan we dat dan doen?

In het Uitvoeringsprogramma geven we aan op welke manier wij de komende jaren invulling geven aan de verschillende strategieën van de RAS. De netwerkpartners hebben gezamenlijk bepaald welke activiteiten prioriteit hebben en daarom als eerste moeten worden opgepakt. Die zijn opgenomen in een actieplan voor 2023 en 2024.


Je leest er alles over in het Uitvoeringsprogramma

en natuurlijk in het Actieplan voor 2023 en 2024 (pdf, 7.6 MB)

De strategieën:

  1. Uitvoeringsprogramma Regionale Afvalwaterketensamenwerking 2022 - 2025 (pdf, 1.9 MB)