Nieuwsbrief Water & Klimaat, februari 2024

In deze nieuwsbrief

  • Introductie
  • De GGD is aangehaakt bij het Netwerk Water en Klimaat!
  • Green Deal voor verduurzaming Lage Weide
  • LIFE IP en Lage Weide
  • Ecoscanjaar
  • Klimaatwijk, een interessant concept voor onze partners?
  • Save the date: dinsdag 12 maart bijeenkomst Duurzame Daken
  • Save the date: maandag 17 juni Nationaal congres klimaatadaptatie
  • Communicatieadviseur gezocht
  • Op de agenda

Introductie

Sita Vulto (33)

Klimaatverandering lijkt elk jaar zichtbaarder te worden. Zo kopte recent diverse kranten en nieuwsberichten: 'in 2023 regende het meer dan ooit'. Toch hadden we een neerslagtekort want 2023 was in de hele wereld ook het warmste jaar ooit gemeten. Dat terwijl we in Nederland geen hittegolven hadden en de eerste warme dag pas op 4 mei viel, drie weken later dan normaal. En niet te vergeten dat er eind vorig jaar een 'hoogwatergolf' door Nederland stroomde. Niet door smeltwater maar door regen! We leven in fascinerende tijden. Hoe houden we ons gebied leefbaar? Hoe nemen we de inwoners van ons gebied hierin mee? En hoe verbinden we klimaatadaptatie en de waterketen aan andere thema’s? Met de ondertekening van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst (SOK) afgelopen december hebben we, als netwerkpartners, afgesproken hier ook de komende vier jaar samen in op te trekken. Als de nieuwe Inhoudelijk Manager van dit netwerk kan ik alleen maar zeggen: ik zie schitterende kansen voor onze regio. Ik heb er zin in! Jullie ook?

De GGD is aangehaakt bij het netwerk Water en Klimaat!

ondertekenen GGD Utrecht

Sinds 14 december is de GGD een partner in ons netwerk. Heel belangrijk natuurlijk want klimaatverandering heeft invloed op de gezondheid van de inwoners van ons gebied. De GGD is dus een onmisbare partner als we het hier over hebben. Hittestress is een voorbeeld van een heel direct gevolg van klimaatverandering op de volksgezondheid. Volgens de Koninklijke Akademie van Wetenschappen (KNAW) sterven er nu al mensen aan hittestress in Nederland. Maar klimaatverandering heeft ook indirecte gevolgen voor de volksgezondheid. Een voorbeeld is de verspreiding van infectieziekte en de afname van biodiversiteit.

Op 15 februari zal de GGD in een online themabijeenkomst hier meer over vertellen. Als je voor deze bijeenkomst nog geen uitnodiging gehad hebt en wel geïnteresseerd bent, laat het ons weten. Iedereen is welkom!

Green Deal voor verduurzaming Lage Weide

Diverse overheden en marktpartijen bij ondertekening Green Deal Lage Weide edit

Lage Weide maakt er werk van om een duurzaam en toekomstbestendig bedrijventerrein te worden. Op maandag 15 januari hebben diverse overheden en marktpartijen daarom de Green Deal Lage Weide ondertekend. De partijen zetten gezamenlijk de schouders onder belangrijke maatschappelijke thema`s zoals energietransitie, duurzame mobiliteit, klimaatadaptatie en circulaire economie.

Het verduurzamen van een bedrijventerrein vraagt om een ‘brede’ aanpak. Daarom hebben meerdere partijen de handen ineengeslagen om Lage Weide te helpen verduurzamen, namelijk: Industrievereniging Lage Weide (ILW), Provincie Utrecht, gemeente Utrecht, Rabobank Utrecht, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR), Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) en het Energie Collectief Utrechtse Bedrijven (ECUB).

Lage Weide en LIFE-IP

drone

LIFE-IP is trots dat ze haar steentje bijdraagt! Maar wat doen wij zoal?

De afgelopen maanden zijn er diverse gesprekken geweest met ondernemers. We hopen te achterhalen waar de knelpunten liggen en welke wensen en behoeften er zijn m.b.t. de vergroening van het bedrijventerrein. Ook bespreken we wat het bedrijf zelf kan doen aan vergroening op eigen terrein.

Er zijn dronebeelden gemaakt om te monitoren hoe groen Lage Weide wordt. Om de vooruitgang goed in beeld te brengen gaan we dit jaarlijks herhalen.

Ook verzorgde het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden samen met LIFE-IP een 'serious game' over wateroverlast op Lage Weide.

Op 29 februari organiseert LIFE-IP samen met Parkmanagement Lage Weide een werksessie over vergroening van Lage Weide. Tijdens deze werksessie over vergroening van Lage Weide gaan we van ambities in woorden, naar een visie in beeld en op de kaart. Meer informatie?  Werksessie Vergroening

Ecoscanjaar

tmixte2n

Om inzicht te krijgen in de waterkwaliteit binnen het stedelijk gebied en de ontwikkelingen daarin, worden sinds 2015 driejaarlijkse Stadwater Ecoscans uitgevoerd. Dit jaar, 2024, is daarmee het vierde 'Ecoscanjaar'!

Ecoscans maken gebruik van een relatief eenvoudige methodiek, ontwikkeld door het Netwerk Water en Klimaat (toen: Winnet). Naast de ecologische kwaliteit is er binnen de methode ook aandacht voor beeldkwaliteit. Het eindbeeld wordt uitgedrukt op een schaal van vier niveaus met bijbehorende beelden: 'Laag', 'Zichtbaar', 'Levendig' en 'Natuurlijk'. Ecoscans geven daarmee op simpele manier inzicht in de stedelijke waterkwaliteit en kunnen bijvoorbeeld specifiek gebruikt worden voor het identificeren van kansen om de waterkwaliteit te verbeteren.

Dit jaar worden de Ecoscans uitgevoerd door Aquon, het laboratorium en veldwerkbureau van HDSR. Aquon zal in de maanden juli en augustus het veldwerk uitvoeren. De producten die worden opgeleverd zullen in de basis hetzelfde zijn als in 2021; per locatie zullen factsheets worden opgesteld en per gemeente zal een overkoepelend rapport komen. In december zal Aquon de conceptrapportages opleveren en zullen er gesprekken ingepland worden om conceptresultaten te bespreken met de gemeenten en HDSR.

De definitieve meetlocaties willen we tijdig met Aquon delen. Daarom willen we jullie vragen om na te denken over eventuele wensen met betrekking hiertoe. Denk hierbij aan: is er behoefte aan (een) nieuw(e) meetpunt(en) of verplaatsing? Of bijvoorbeeld of locaties overbodig zijn geworden. Mail de wens(en), met korte beschrijving, vóór 01-03-2024 naar Lisa van Kruijl: lisa.van.kruijl@hdsr.nl.

Meer informatie over de Ecoscans en de resultaten van voorgaande jaren is te vinden op: Ecoscans - Water & Klimaat (netwerkwaterenklimaat.nl).

Klimaatwijk, een interessant concept voor onze partners?

Logo Klimaatwijk

‘Wij werken samen aan de digitale klimaatuitdaging’ kopt de website van de klimaatwijk.

Bij overheden wordt het gebruik van data steeds belangrijker. Bijvoorbeeld bij het nemen van beslissingen en het beoordelen van plannen. Zeker ook waar het gaat om klimaatadaptatie. Waterschappen, provincies en gemeenten hebben de verantwoordelijkheid om hun leefomgeving klimaatadaptief in te richten. Daarbij kan gebruik van 'digital-twin' helpen om de klimaatopgave te bepalen en de juiste maatregelen te nemen.

Knelpunt dat vaak ervaren wordt, is dat bij gebruik van deze 'digital-twins' specifieke expertise nodig is. Veel overheden huren daarvoor nu bureaus in. Daarmee ontwikkelen zij zelf geen kennis en zijn afhankelijk van deze externe partijen. Nadeel is ook dat de methodes en slimme oplossingen niet altijd gedeeld worden en nauwelijks toegankelijk zijn voor anderen. Daarom vraagt deze klimaatuitdaging om samenwerking waarin we met elkaar kennis en expertise ontwikkelen en successen delen. Gemeenten, provincies en waterschappen die hier al stappen in gezet hebben, willen hun kennis en ervaringen graag delen. De Klimaatwijk faciliteert en organiseert dit!

Buro BOOT en Buro Regen&Water hebben samen de Klimaatwijk opgezet. Tegen een kleine bijdrage per jaar kun je als overheid deelnemen. Lees er meer over op de website.

Save the date: 12 maart bijeenkomst 'Duurzame Daken'

chuttersnap-th19OsUf3mE-unsplash

In ons gebied hebben we een groot oppervlakte aan daken liggen. Dit areaal heeft een enorm potentie voor bijvoorbeeld energieproductie, wateropvang of natuur. Maar we kunnen de daken ook gebruiken als extra leefruimte (daktuinen). Hoe kan je deze functies combineren, of het belang er tussen afwegen? Hoe kan je als gemeente komen tot een aanpak om zoveel mogelijk van deze potentie te realiseren? Hiervoor organiseert de gemeente Utrecht, in samenwerking met de NMU op 12 maart, een bijeenkomst in het Hof van Cartesius in Utrecht. Voor deze bijeenkomst zijn alle geïnteresseerde ambtenaren op het vlak van water, klimaatadaptatie, energie, ruimtelijke ordening en eigen vastgoed uitgenodigd. Ben je geïnteresseerd, meld je dan aan op  Duurzame Daken | voor beleidsmedewerkers gemeenten - Natuur en Milieufederatie Utrecht (nmu.nl).

Denk je dat dit leuk is voor een collega? Stuur het gerust door.

Save the date: 17 juni Nationaal congres klimaatadaptatie

save the date

De provincie Utrecht en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat organiseren op 17 juni 2024 het Nationaal congres klimaatadaptatie in NBC Nieuwegein. De centrale vraag op deze dag is: aanpassen aan het veranderende klimaat, hoe doe je dat?

Iedereen die zich bezighoudt met aanpassen aan klimaatverandering is van harte welkom. En ook iedereen die zich nu nog niet bezighoudt met het onderwerp klimaatadaptatie, maar die er wellicht wel iets mee zou moeten… Neem dus vooral ook je collega’s mee!

In april maken we het programma bekend en dan kun je je ook inschrijven. Houd voor nu alvast de datum vrij. We hopen dat jullie er allemaal bij kunnen zijn!

Heb je nu al vragen of suggesties voor het congres? Dan horen we die graag via klimaatadaptatie@provincie-utrecht.nl

Wij zoeken een communicatieadviseur

com

Ben jij communicatief sterk, graag met meerdere partners in contact en doe jij graag iets met én voor het klimaat?

Voor het netwerk zijn wij op zoek naar een enthousiaste en gedreven communicatieadviseur die communicatie van strategie tot uitvoering met beide handen aanpakt.

Je gaat aan de slag met een gedegen interne en externe communicatiestrategie en voert deze door, in alle facetten van klimaatadaptatie, in onze regio. Met een interne communicatiestrategie heb jij het stakeholdermanagement onder controle en zorg jij ervoor dat alle partners verbonden blijven met Netwerk Water & Klimaat. Via de externe communicatiestrategie ondersteun jij de partners in de communicatie naar buiten. Zij doen het verdere werk.

Welke vaardigheden je daarvoor nodig hebt? Je bent een organisator, proactief, verbinder, communicatief vaardig en een samenwerker. Je voelt goed aan welke belangen er spelen bij verschillende partners/stakeholders en weet hier de communicatie (intern / extern) goed op aan te sluiten. En het is zeker ook belangrijk dat jij affiniteit hebt met de waterketen en klimaatadaptatie.

Herken jij jezelf hierin of ken jij iemand die bij het netwerk zou passen? Wij zoeken iemand voor 16 uur p.w. dit is vrij flexibel in te vullen, maar op dinsdag zitten we graag met het team bij elkaar. Lees hier meer over de inhoud.

Voor meer informatie en bij interesse kun je contact opnemen met Koen te velde, Procesmanager Water en Klimaat, Tel nr. 06 116 149 66 of koen.te.velde@hdsr.nl.

Op de agenda

9hzm613x

15 februari (10:00 - 11:00): online themabijeenkomst GGD

29 februari (16:00 - 17:30): werksessie over vergroening van Lage Weide

11 maart (15:00 - 17:00): Halfjaarlijkse bijeenkomst Meten en Monitoren

12 maart (14:00 - 17:00): bijeenkomst 'Duurzame Daken' in het Hof van Cartesius in Utrecht

19 maart ( 13:00 - 14:00): online themabijeenkomst bewoners initiatieven

17 juni: Nationaal congres klimaatadaptatie

Footer-met-balk