Nieuwsbrief Water & Klimaat, maart 2023

 • Nieuwe collega’s versterken het Management Team NWK
 • Instagram live over voedseltuinen en subsidie van het waterschap voor inwoners
 • Regieteam 21 februari
 • Waterenklimaattafel 30 maart
 • Netwerkbijeenkomst 24 mei
 • Laatste aanvraag impulsregeling klimaatadaptatie
 • Gezocht: Projecten voor de minor De Klimaatbestendige Stad
 • Op de agenda
 • Leuk om te lezen

Nieuwe collega’s versterken het Management Team NWK

Foto nieuwe collega's

Het management team van ons netwerk is uitgebreid. Ingeborg Verspuij is in januari gestart als projectleider Demonstratieprojecten Klimaatadaptatie. Julie Prickarts is recent gestart als projectondersteuner. En Luuk Cornelisse is vierdejaarsstudent Watermanagement aan de Hogeschool Rotterdam en doet zijn afstudeeropdracht bij ons netwerk.

Instagram live over voedseltuinen en subsidie van het waterschap voor inwoners

post 9 en 13

In de afgelopen periode hebben we op ons Instagramaccount Klimaatklaar twee interessante live interviews gehouden. De eerste was met Chakira, één van de vrijwilligers van Voedseltuin Utrecht. Ze vertelde over de voedseltuinen en hoe deze de biodiversiteit in de wijken versterken. Het tweede live interview was met Goos Boelhouwer, beleidsadviseur Waterbewustzijn bij Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Inwoners van ons gebied kunnen bij het waterschap subsidie aanvragen om hun omgeving waterbewuster te maken. Denk daarbij aan watervriendelijke schoolpleinen of het organiseren van een clean up actie. Hij geeft ook tips hoe de subsidie aan te vragen.

Regieteam 21 februari

Opstellen advies klimaatbestendig groen - geknipt voor nb

Op 21 februari is het regieteam bij elkaar gekomen. Daarin is afscheid genomen van Albert Elshof als programmamanager van het Programma Klimaatadaptatie bij HDSR en hebben we zijn opvolger Hans Keller welkom geheten. Het regieteam is inhoudelijk bijgepraat over diverse lopende projecten, waaronder de hitteplannen die in 2023 worden opgesteld, de handreiking koelteplekken en de analyse van de Lokale Adaptatieplannen en aanbevelingen voor vervolgacties die daaruit voortkomen. Stef Meijs heeft ons bijgepraat over de versnelling van de klimaatadaptatieopgave binnen de Provincie Utrecht (zie ook ander stukje) en we hebben gesproken over kwetsbaarheid van het netwerk doordat er veel vacatures zijn, maar weinig mensen. Tenslotte hebben we het mandaathoudersoverleg van 21 maart en de bestuurlijke tafel van 30 maart voorbesproken.

Waterenklimaattafel 30 maart

ondersteuning op maat - geknipt voor nb

Op 30 maart vindt de eerste Water & Klimaattafel van 2023 plaats. Op de agenda:

 • Een terugblik op de verkiezingen,
 • De landelijke maatlat voor een groene klimaatadaptieve gebouwde omgeving
 • De nieuw op te stellen samenwerkingsovereenkomst voor het Netwerk Water & Klimaat.
 • Peter Bekker geeft daarnaast een terugkoppeling van zijn kennismakingsronde als nieuwe voorzitter van het netwerk met alle wethouders (en gedeputeerde en hoogheemraad).

Netwerkbijeenkomst 24 mei

Botu-Ontdektuin1-1085x580

‘Water en bodem sturend’, dat is het thema van de netwerkbijeenkomst die we op 24 mei organiseren op een bijzondere locatie: de Botanische Tuinen in Utrecht. Deze bijeenkomst is voor zowel ambtenaren als bestuurders interessant. Naast inhoudelijke verdieping op dit thema en wat dit betekent voor onze regio, komen er meer onderwerpen aan bod:

 1. De landelijke maatlat voor een groene klimaatadaptieve gebouwde omgeving en het nieuwe Handboek Watertoets van HDSR worden toegelicht
 2. We kijken we naar mogelijkheden voor citizen science
 3. We aan de slag met de Visie Meten & Monitoren.

En niet onbelangrijk: in het programma is ruim de tijd opgenomen om weer eens live te netwerken, al dan niet tijdens een wandeling in de Botanische Tuinen. De uitnodigingen volgen per e-mail.

Laatste aanvraag impulsregeling klimaatadaptatie

0224 - inspiratie3 geknipt voor nb

Dit voorjaar dient NWK de derde en daarmee laatste aanvraag in voor subsidie uit de Impulsregeling klimaatadaptatie. De gemeenten De Bilt, IJsselstein, Lopik, Wijk bij Duurstede en Zeist vragen samen totaal ruim 7 ton subsidie aan. De verwachting is dat de beschikking vóór de zomer binnen is.

Gezocht: Projecten voor de minor De Klimaatbestendige Stad

Regenton

Wij zijn weer op zoek naar projecten voor studenten van de minor De Klimaatbestendige Stad! In de minor, die na de zomer van 2023 van start gaat op de Hogeschool van Amsterdam, leren de studenten hoe steden klimaatbestendig ingericht kunnen worden. De focus ligt hierbij op wateroverlast, hittestress, droogte, overstromingsrisico’s en het ontwerpen van een klimaatbestendige stedelijke omgeving op verschillende schaalniveaus (van straat tot stad).

Studenten voeren als opdrachtnemer een project uit op het gebied van stedelijke klimaatadaptatie. De studenten zullen in een minorproject zoveel mogelijk zelfstandig aan het werk gaan, maar worden wel begeleid door jullie als opdrachtgever en door docenten van de HvA. De uitvoering van de projecten vindt plaats van begin november 2023 tot eind januari 2024. Voor de meer dan 40 minorstudenten die we aankomend jaar verwachten, zijn we op zoek naar ongeveer 10 projecten. Wil je een project inbrengen? Mail dan naar Lisanne Corpel: l.a.corpel@hva.nl.

Op de agenda

Samen Blauwgroen, onze collega werkregio in Noord-Holland, organiseert een webinar over hitte, en hoe we het mee kunnen nemen in onze plannen en projecten.

18 april: Webinar inspiratieboek klimaatadaptatie en biodiversiteit

Samen Blauwgroen organiseert ook op 18 april een webinar over het inspiratieboek klimaatadaptatie en biodiversiteit dat zij heeft gemaakt.

19 april: Utrecht doet mee aan Europees REDUCES project

Samen met zes andere Europese steden en regio’s doet Utrecht mee aan het EU-project REDUCES om circulaire economieën te stimuleren. Voor geïnteresseerden is er een evenement op 19 april! Daar zal worden toegelicht hoe de kennis die in het project is verzameld, gebruikt wordt om lokaal beleid voor circulaire economie te creëren.

13 mei: Opening klimaatadaptief plein in De Bilt

De gemeente De Bilt heeft een mooi voorbeeldproject te laten zien! Op zaterdag 13 mei is de opening gepland van het volledig klimaatadaptief ingerichte plein bij de Oosterlichtkerk in De Bilt. Tijd en programma zijn in de maak en volgen in een volgende nieuwsbrief.

Leuk om te lezen

 • Het inspiratieboek klimaatpleinen van de Provincie Utrecht staat online.
 • Op de Duurzame Daken Kansenkaart kun je van elk dak binnen de provincie Utrecht eenvoudig zien of het geschikt is voor een groen dak, zonnepanelen of waterberging – of een combinatie daarvan. Ook lees je meer over de kosten, eventuele subsidies en vergunningen.
 • Er is nu een Communicatietoolkit wateroverlast, overstroming, hitte en droogte! Je vindt er standaard webteksten en social media berichten om je inwoners te stimuleren tot klimaatadaptatie. Ook vind je een overzicht van bestaande campagnes.
footer-met-balk