Netwerk Water & Klimaat, Save the dates!


In mei en juni zijn er verschillende interessante bijeenkomsten. We geven je graag een overzicht. Niet perse interessant voor jou, maar wel voor een collega? Stuur de informatie vooral door!

  • 17 mei: Online sessie over hittestress (Provincie Utrecht)
  • 17 mei: Klimaatbestendige bedrijventerreinen (IVN)
  • Tot 31 mei: Einsprint Tuinlabel Winactie
  • Eind mei & juni: diverse werkbijeenkomsten hitteplan (GGD Regio Utrecht en Provincie Utrecht)
  • 3 juni: Themassessie Afspraken klimaatadaptief bouwen
  • 17 juni: Kennissessie zinloze verhardingstool
  • Tot slot: Verkenning klimaatadaptieve landbouw

17 mei: Online sessie over hittestress

hittestress3

Op 17 mei, van 15:00 tot 17:00 uur organiseert de provincie Utrecht voor professionals een online sessie over hittestress. De ambitie is: de gevolgen van hittestress voor kwetsbare mensen zoveel mogelijk beperken. Daarbij richten zij zich op drie domeinen: gebied, gebouw en gezondheid. Centrale vraag is: wat is een aangename koele plek in de wijk?

17 mei: Klimaatbestendige bedrijventerreinen

grote_polder_1a_biz_grote_polder

De ruim 3.000 bedrijventerreinen in Nederland zijn essentieel voor de werkgelegenheid. Velen zijn echter niet toekomstbestendig: grijze, versteende gebieden met weinig groen en water. Bedrijventerreinen kunnen een stuk duurzamer, gezonder en aantrekkelijker. Op maandag 17 mei organiseert IVN hierover een digitale informatiebijeenkomst voor gemeenten en bedrijven(terreinen). Je hoort dan ook hoe gemeenten en bedrijven kunnen deelnemen aan de aanvraag bij het Nationaal Groeifonds die momenteel wordt voorbereid.

Tot 31 mei: Eindsprint Tuinlabel winactie

Kaart tuinlabelactie

We gaan alweer de laatste periode in van de tuinlabel winactie! Al meer dan 300 mensen in ons gebied berekenden hun tuinlabel via Klimaatklaar.nl. De eerste winnaars hebben hun tuinbon van €25 al in ontvangst genomen. Een mooi resultaat waar we trots op zijn. Maar we zijn er nog niet! Zijn jullie klaar om er nog een laatste klap op te geven? Lukt het om voor het einde van de campagne op 31 mei het aantal te verdubbelen naar 600?

Eind mei & juni: diverse werkbijeenkomsten hitteplan

hittestress

De GGD regio Utrecht en de Provincie Utrecht hebben als ambitie dat in 2023 alle gemeenten in de regio een lokaal hitteplan hebben. In diverse werkbijeenkomsten willen zij in kleinere clusters met de 26 gemeenten uit de regio een volgende stap zetten richting een lokaal hitteplan. Hierover verstuurden zij op 5 mei per mail (pdf, 273 kB) (PDF) meer informatie.

3 juni: Themasessie Afspraken klimaatadaptief bouwen

groene gevel2

Er wordt in de regio Utrecht een enorme hoeveelheid woningen gebouwd. Tegelijkertijd moeten we ons zo goed mogelijk voorbereiden op en aanpassen aan een veranderend klimaat en de gevolgen daarvan.

Op 3 juni van 9 tot 10:30 uur is de themasessie Afspraken klimaatadaptief bouwen (pdf, 209 kB) (PDF). Doel van de bijeenkomst is vragen stellen en beantwoorden en met elkaar in gesprek gaan over de afspraken en over het vervolg. De afspraken maken later onderdeel uit van een convenant ‘Duurzaam bouwen’, waarmee na de zomer gestart wordt. De uitnodiging voor deze bijeenkomst volgt per e-mail.

17 juni: Kennissessie zinloze verhardingstool

Tegellover #juli2019

Is het nou een zinloze tool of zinloze verharding? Dat laatste natuurlijk! Onlangs heeft Sweco samen met gemeente Zeist de zinloze verhardingstool ontwikkeld, waardoor gemeenten meer inzicht krijgen in de vergroeningspotentie. Plekken met zinloze verharding zijn gemakkelijk en relatief goedkoop om te vormen naar groen. Dit draagt bij aan vergroening-, biodiversiteit- en klimaatambities. 17 juni van 9 uur tot 10 uur organiseren zij voor ons netwerk een kennissessie!

En tot slot: Verkenning klimaatadaptieve landbouw

Op 15 april 2021 vond vanuit het Netwerk Water & Klimaat een themabijeenkomst plaats over klimaatadaptieve landbouw in onze regio. In kleiner comité willen we doorpraten over wat er nodig is voor klimaatadaptieve landbouw in onze regio. Ben jij daarin geïnteresseerd of heb je een collega die mogelijk geïnteresseerd is? Meld het aan Koen te Velde, inhoudelijk manager Netwerk Water & Klimaat, via Koen.Te.Velde@hdsr.nl of 06 1161 4966.

Footer-met-balk