Zinloze verhardingstool


Op 17 juni, van 9 uur tot 10 uur, organiseren de gemeente Zeist en Sweco een kennissessie voor ons netwerk over de zinloze verhardingstool.

Sweco ontwikkelde onlangs de zinloze verhardingstool samen met de gemeente Zeist. De tool geeft gemeenten inzicht in de vergroeningspotentie. Plekken met zinloze verharding zijn gemakkelijk en relatief goedkoop om te vormen naar groen, wat bijdraagt aan vergroening-, biodiversiteit- en klimaatambities.

Dankzij de tool kunnen zij voor de gehele gemeente analyseren waar en hoeveel zinloze verharding er ligt. Vervolgens wordt er een prioriteit aangebracht op basis van bijdrage aan klimaatadaptatie en verbeteren van de biodiversiteit. De prioritering leidt tot een top 50, 100 of 250 van vakken met zinloze verharding. Dit zijn de plekken die de meeste impact maken als ze daadwerkelijk omgevormd zouden worden.

Door zinloze verharding weg te halen kan iedere gemeente gericht gaan vergroenen en zo de stad klimaatadaptief, meer biodivers en gezonder/aantrekkelijker maken voor haar inwoners.

De tool is inmiddels succesvol ingezet bij de gemeenten Zeist, Oost-Gelre, Hendrik Ido Ambacht. Daarnaast zijn ook de gemeenten Den Bosch en Houten bezig met de tool.

Partners van het Netwerk Water & Klimaat ontvangen per mail een uitnodiging hiervoor!


Presentatie over de tool

Lees meer over de tool in de presentatie...

Infographic over de tool

... en bekijk de infographic!

Artikel in het AD over zinloze verharding

Door zinloze verharding weg te halen kan iedere gemeente gericht gaan vergroenen en zo de stad klimaatadaptief, meer biodivers en gezonder/aantrekkelijker maken voor haar inwoners. In het AD is hier onlangs  een leuk artikel over gepubliceerd.