LIFE IP Klimaatadaptatie - Vergroten sponswerking van het bodem- en watersysteem in de regio Utrecht Zuidwest


Binnen vier mooie voorbeeldprojecten op gebied van klimaatadaptatie zoeken we de samenwerking op met bewoners, bedrijven, woningcorporaties en andere belangrijke stakeholders. We stimuleren, experimenteren, leren en delen de opgedane kennis.

Netwerk Water & Klimaat heeft een subsidie verkregen vanuit het LIFE-IP Klimaatadaptatie (2022-2027) programma; bestemd voor het versnellen van de uitvoering van klimaatadaptatiemaatregelen. Als NWK zetten we binnen LIFE-IP in op het samen ontwikkelen, benutten en delen van kennis en ervaring op gebied van klimaatadaptatie, waarmee we het bewustzijn en de handelingsbereidheid van stakeholders op dit thema willen vergroten. Werkenderwijs vergroten we de sponswerking van bodem- en  watersysteem en maken we Zuidwest Utrecht klimaatadaptief.

We doen dit door het opzetten en uitvoeren van vier demonstratieprojecten; elk met een eigen karakter, passend bij de vier landschapstypen van de regio en waarin we de samenwerking aangaan met bewoners, bedrijven, woningcorportaties en andere betrokkenen. Zo gaan we samen met gemeente Nieuwegein met bewonersparticipatie aan de slag en willen we met Parkmanagement Lage weide hun bedrijventerrein meer klimaatadaptief maken. De andere twee projecten hopen we in het voorjaar 2023 concreet te hebben.

Met deze projecten willen we laten zien wat er mogelijk is én doen we ervaringen op (wat wel/niet werkt). Ook zorgen we ervoor dat de opgedane kennis, op gebied van bijvoorbeeld financiering, governance, sociale inwonersparticpatie en technische innovatie breed wordt gedeeld zodat de voorbeeldprojecten ook elders navolging zullen krijgen. Op deze manier werken we aan bewustwording, actiebereidheid en concrete resultaten. In het programmavoorstel (pdf, 606 kB) vind je meer informatie over de achtergrond, doelen en aanpak.