Onderzoek: De rol van HDSR in het stedelijke klimaatadaptatie proces


Afstudeerder Ineke van Koldam heeft aan de Universiteit Utrecht onderzoek gedaan naar wat de rol van HDSR kan zijn in het ondersteunen van de gemeenten binnen het Netwerk Water & Klimaat in het stedelijke klimaatadaptatie proces. Dit is gedaan aan de hand van drie stappen: 1. Het bestaande beleid per gemeente onderzoeken en vervolgens interviews afnemen met relevante personen binnen de gemeenten om zo de obstakels die opspelen te identificeren; 2. De mogelijkheden binnen het HDSR (financieel, beleidsmatig en capaciteit) identificeren; en 3. De mogelijkheden van het HDSR koppelen aan de obstakels die spelen bij de gemeenten.