Water & Klimaattop inspireert!


Een gezonde, aantrekkelijke en leefbare omgeving Utrecht Zuidwest in 2050. Een regio die bestand is tegen de gevolgen van klimaatverandering, zoals wateroverlast, droogte, hitte en overstromingen… Als we het kunnen dromen, dan kunnen we het ook doen! Toch?! Op de jaarlijkse Water & Klimaattop van het Netwerk Water & Klimaat stonden dit jaar de thema’s burgerparticipatie en innovatieve klimaatmaatregelen in de schijnwerpers. Want aanpassen aan het klimaat, dan kan niemand alleen; daar hebben we iedereen voor nodig!

Op vrijdag 1 juli kwamen veertien gemeenten uit de regio Utrecht Zuidwest, provincie Utrecht, Veiligheidsregio Utrecht en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden bijeen bij Fort aan de Klop. Zij vormen het netwerk Water & Klimaat en werken samen om de regio bestand te maken tegen de gevolgen van klimaatverandering. Want ook de regio Utrecht krijgt steeds vaker te maken met hogere temperaturen, heftigere neerslag, aanhoudende droogte en toenemende kans op overstromingen. Gevolgen die iedereen raken.

Dagvoorzitter Wendelien Wouters leidde het programma op inspirerende wijze. Zij sprak de dromers, durvers en doeners onder ons aan en inspireerde hen om samen te werken. Met elkaar bereik je meer!

[ Benno Wonink Fotografie ] 220701 (101)

Foto: Benno Wonink Fotografie

Zandbakmanagement

Ooit wel eens van zandbakmanagment gehoord? Joop Hofman van Rode Wouw daagde de aanwezigen uit om met zijn allen de zandbak in te gaan. (pptx, 4.5 MB) Want: "Kinderen spelen binnen 10 minuten met elkaar in de zandbak. Ze vertrouwen erop dat ze samen kunnen spelen". En samen verschuiven ze heel wat zand. Daarmee doelde Hofman op dat we erop moeten vertrouwen dat iedereen zijn rol kan en mag pakken in het aanpassen aan het veranderende klimaat. Of je nou wel of niet hetzelfde 'DNA' hebt, dezelfde taal spreekt.

[ Benno Wonink Fotografie ] 220701 (137)

Foto: Benno Wonink Fotografie

Workshop Durven: burgerparticipatie

Samenwerken met inwoners om je klimaatdoelen te bereiken. Dat klinkt logisch. Maar makkelijk? Hoe doe je dat dan? Of waar loop je dan tegenaan als overheidsorganisatie? Laurens de Graaf is burgemeester van de gemeente Lopik én docent aan de Universiteit van Tilburg, gespecialiseerd in (burger)participatievraagstukken. Tijdens de workshop DURVEN (pptx, 3.6 MB) daagde Laurens uit om de samenwerking met inwoners en burgerinitiatieven op te zoeken en risico’s en onzekerheden te omarmen. Hij vroeg aanwezigen na te denken wat zij konden doen om burgerparticipatie mogelijk te maken met thema's als inclusiviteit en burgerlijke vaardigheden.

20220701_105602

Workshop Doen: Fietstocht

Hoe en wat doet de gemeente Utrecht aan klimaataanpassingen? Marit Linckens, van de gemeente Utrecht, liet hier een greep van zien tijdens een fietstocht. Zo wordt Natuurpark Oud Zuilen een openbaar gebied voor natuur, sport en recreatie. De Oude Vecht wordt hersteld met natuurvriendelijke oevers, de biodiversiteit wordt vergroot en er worden bomen aangeplant. Ook lichtte Marit het participatietraject toe.

Verder vertelde zij over de Orinocodreef. Deze straat wordt opnieuw ingericht om hem veiliger te maken. Tegelijkertijd komt er ruimte voor meer groen en bredere stoepen. Er komt een aantal nieuwe bomen die de zieke bomen vervangen en de huidige riolering in de straat wordt vervangen en gesplitst in een vuilwaterriool en een hemelwaterriool.

[ Benno Wonink Fotografie ] 220701 (182)

Foto: Benno Wonink Fotografie

Tot slot leidde zij hen langs de Watervriendelijke tuin aan de Costa Ricadreef. Studenten van het Wellantcollege in Houten hebben een tuin ontworpen die zo goed mogelijk het hemelwater verwerkt. Met behulp van de gemeente Utrecht en de Wilde Weelde is de tuin aangelegd.

[ Benno Wonink Fotografie ] 220701 (189)

Foto: Benno Wonink Fotografie

Workshop innovaties in de afvalwaterketensamenwerking

Een derde workshop, innovaties in de afvalwaterketensamenwerking, ging naar de rwzi in Utrecht. Richard Buitelaar (HDSR) en heemraad Constantijn Jansen op de Haar lieten zien hoe het rioolwater op deze moderne zuiveringsinstallatie gezuiverd wordt en vertelden over de warmtewisselaar en warmtepomp die Eneco op het terrein van de zuivering gaat bouwen. Met de warmte uit het gezuiverde rioolwater worden straks ca. 20.000 woningen in Utrecht voorzien van duurzame warmte.

RWZI nieuw

Koen te Velde van het Netwerk Water & Klimaat vroeg de aanwezigen om hun bijdrage aan de Zuiveringsvisie van HDSR, namelijk voor de ambitie: ‘In 2050 zetten we samen al het water uit de waterketen nuttig in’. Welke kansen zien zij voor gemeenten, het waterschap en Netwerk Water & Klimaat om die ambitie te halen? De gemeente kan door af te koppelen bijvoorbeeld zo veel mogelijk hemelwater uit het riool houden en het waterschap kan zo ver zuiveren, dat het effluent ingezet kan worden in bijvoorbeeld de landbouw, voor natuur of zelfs als drinkwater.

Dromentuin

Daarnaast creëerden vier studenten van de HKU in samenwerking met het de Academie van de Stad speciaal voor de top een dromentuin: een kunstwerk waarop aanwezigen hun droom over klimaatadapatie op hebben geschreven. De verschillende kleuren symboliseren verschillende soorten bloemen. De dromentuin met alle dromen is nu te bezichten op het kantoor van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en binnenkort te zien in gemeentehuizen van de verschillende partners.

[ Benno Wonink Fotografie ] 220701 (203)[ Benno Wonink Fotografie ] 220701 (219)

Foto's: Benno Wonink Fotografie

Klimaatklaar, dat doen we samen!

Wist je dat er al heel veel initiatieven zijn om onze omgeving aan te passen aan het klimaat? Niet alleen de overheid is druk bezig, maar ook bedrijven, inwoners en inwonerinitiatieven. Afsluitend lieten vier initiatieven zien hoe fanatiek er al aan klimaatadaptatie gewerkt wordt. Kijk maar!


Klimaatklaar, dat doen we samen!

In opdracht van het Netwerk Water & Klimaat maakte Sustainablemedia.nl vier films over klimaatregelen in onze regio Utrecht Zuidwest. Aanpassen aan het klimaat, daar hebben we iedereen bij nodig. En dat zie je terug in de verschillende onderwerpen van onderstaande filmpjes!

Groen aan de buurt in Lopik

Een groen dak mede dankzij inwonersinitiatief

Tegelwippen... en dan?

Van grijs naar groen bedrijventerrein in Bunnik

Foto's Water & Klimaattop 2022

Welkom

Natuurlijk zijn er mooie foto's gemaakt! Bekijk hier een beeldreportage van de dag.