Ambitiebepaling Gevolgbeperking


Ons netwerk heeft dit voorjaar gewerkt aan ambitiebepaling voor gevolgbeperking bij overstroming voor vitale en kwetsbare functies. Op 30 augustus is hier binnen ons netwerk tijdens een netwerkbijeenkomst over gesproken. De notitie en verslag van de bijeenkomst volgen in september.

Maar wat betekent dat, gevolgbeperking bij overstroming?

Het waterschap werkt aan sterke dijken. Desondanks blijft er een kleine kans dat de dijken ooit een keer bezwijken onder grote hoeveelheden water. Het klimaat verandert en de kans op hevige hoosbuien neemt toe, zoals we vorig jaar in Limburg gezien hebben. We kunnen nu al maatregelen nemen die ervoor zorgen dat de schade en het aantal slachtoffers beperkt blijft bij zo’n dijkdoorbraak of hoosbui. Hoe ver willen we daarmee gaan?

Onderwerp Water & Klimaattafel 22 september 2022

Welke kans op schade vinden we bijvoorbeeld acceptabel en wanneer willen we investeren om de schade te beperken? Dat bepalen de gemeenten zelf. We willen de gemeenten ondersteunen door als regio een ambitie te bepalen waar de zij mee verder kunnen.

Op 22 september hebben we de bestuurders van het netwerk aan de Water & Klimaattafel bijgepraat over de ambitiebepaling. Dit najaar werkt de werkgroep er verder aan. We willen naast de watercollega’s en -bestuurders ook graag collega’s en bestuurders aanhaken met RO en veiligheid in hun portefeuille. Aan de Water & Klimaattafel van 15 december sluiten we dit proces voor de regio af. De gemeenten kunnen de ambities vervolgens voor hun grondgebied vastleggen in omgevingsplannen.

Ambitiedocument Gevolgbeperking Overstroming

Op de Water & Klimaattafel van 15 december 2022 is het ambitiedocument door de bestuurders besproken. Zij vinden het een goede basis om met gevolgbeperking aan de slag te gaan. Het ambitiedocument gaat specifiek over vitale en kwetsbare functies. De landelijke maatlat, die we in maart 2023 verwachten, geeft straks handvatten voor woningbouw. Zaak is nu om te verkennen hoe we gevolgbeperking mee moeten nemen in ruimtelijke plannen en hoe we het kunnen borgen in beleid. Dat verkennen we in 2023 in een aantal gemeenten. Aan de Water & Klimaattafel melden Montfoort en Bunnik zich. Verder hebben ook gemeenten Utrecht en Stichtse Vecht interesse.

Lees hier het Ambitiedocument Gevolgbeperking Overstroming. (pdf, 814 kB)