Ambitiebepaling Gevolgbeperking


Ons netwerk heeft dit voorjaar gewerkt aan ambitiebepaling voor gevolgbeperking bij overstroming voor vitale en kwetsbare functies. Op 30 augustus is hier binnen ons netwerk tijdens een netwerkbijeenkomst over gesproken. De notitie en verslag van de bijeenkomst volgen in september.

Maar wat betekent dat, gevolgbeperking bij overstroming?

Het waterschap werkt aan sterke dijken. Desondanks blijft er een kleine kans dat de dijken ooit een keer bezwijken onder grote hoeveelheden water. Het klimaat verandert en de kans op hevige hoosbuien neemt toe, zoals we vorig jaar in Limburg gezien hebben. We kunnen nu al maatregelen nemen die ervoor zorgen dat de schade en het aantal slachtoffers beperkt blijft bij zo’n dijkdoorbraak of hoosbui. Hoe ver willen we daarmee gaan?

Onderwerp Water & Klimaattafel 22 september 2022

Welke kans op schade vinden we bijvoorbeeld acceptabel en wanneer willen we investeren om de schade te beperken? Dat bepalen de gemeenten zelf. We willen de gemeenten ondersteunen door als regio een ambitie te bepalen waar de zij mee verder kunnen.

Op 22 september hebben we de bestuurders van het netwerk aan de Water & Klimaattafel bijgepraat over de ambitiebepaling. Dit najaar werkt de werkgroep er verder aan. We willen naast de watercollega’s en -bestuurders ook graag collega’s en bestuurders aanhaken met RO en veiligheid in hun portefeuille. Aan de Water & Klimaattafel van 15 december sluiten we dit proces voor de regio af. De gemeenten kunnen de ambities vervolgens voor hun grondgebied vastleggen in omgevingsplannen.