Tool brengt zinloze verharding in gemeente in beeld


Op 17 juni verzorgde Sweco voor ons netwerk een interessante, en soms ietwat confronterende, presentatie over de zinloze verhardingstool die zij samen met de gemeente Zeist hebben ontwikkeld. De tool geeft inzicht in de vergroeningspotentie bij een gemeente. Plekken met zinloze verharding zijn gemakkelijk en relatief goedkoop om te vormen naar groen. Dit kan direct bijdragen aan vergroening-, biodiversiteit- en klimaatambities. Sweco heeft bekeken hoe de gemeenten in ons netwerk scoren op hoeveelheid zinloze verharding. Benieuwd op welke plek jouw gemeente staat?

Werking van de tool

De werking van de tool wordt toegelicht in de presentatie (pdf, 7.2 MB) en bestaat in de basis uit twee onderdelen; stap 1 een analyse en stap 2 een prioritering van de zinloze verharding in uw gemeente. De tool kan voor iedere gemeente in beeld brengen hoeveel zinloze verharding er per buurt ligt en waar grote vakken met zinloze verharding liggen. Om vervolgens die vakken aan te pakken en om te vormen naar groen. Ook kan de tool op basis van diverse parameters prioriteren welke vakken het meeste impact hebben op klimaatadaptatie en/of biodiversiteit. Zo draagt de tool gericht bij aan het klimaatadaptief maken van een gemeente. Minder steen en meer groen draagt namelijk bij aan minder droogte, hitte en kans op wateroverlast.

Hoe scoort jouw gemeente?

En dan de score… In onderstaande tabel staat de top 5 hoogst scorende gemeenten zit als het gaat om percentage zinloze verharding. Dit was een van de inzichten die Sweco op donderdag 17 juni aan het Netwerk Water en Klimaat presenteerde. Wij zien alleen maar kansen!

Afb. Zinloze verhardingstool

Wil je meer informatie over de tool? Neem dan contact op met Joeri Meliefste van Sweco: joeri.meliefste@sweco.nl of +31 6 57 55 28 54.