Terugblik inspiratiesessie Duurzame daken


Donderdag 11 maart zijn Jeannine van Bree en Ieke Benschop van de NMU te gast geweest op onze inspiratiesessie. Zij hebben verteld over hun projecten ‘Klimaatambassadeurs’ en ‘Duurzame daken’ en met ons van gedachten gewisseld over hoe we elkaar hierin kunnen versterken.

Klimaatambassadeurs

In de hele provincie Utrecht worden klimaatambassadeurs opgeleid, om in eigen buurt en/of gemeente projecten te initiëren die bijdragen aan een klimaatbestendige omgeving. Er zijn 40 klimaatambassadeurs in 14 Utrechtse gemeenten. De ambassadeurs krijgen op regelmatige basis trainingen en ondersteuning van de NMU. De eerste concrete plannen worden al gemaakt waarbij de ambassadeurs, vaak in samenwerking met de gemeente, lokaal met initiatieven of activiteiten aan de slag gaan.

Duurzame Daken

Het Servicepunt Duurzame Daken - gefinancierd door Provincie Utrecht, gemeente Stichtse Vecht en Ministerie van LNV - helpt bedrijven en bewoners (die met minimaal 10 buren zijn) met het verduurzamen van hun daken. In de provincie is 65 km2 plat dak, waarvan het grootste deel nog zwart of grijs is. De NMU kleurt deze daken graag groen (biodiversiteit), blauw (waterberging, verkoeling), geel (zonnepanelen) en evt rood (terras). Om te kunnen beslissen wat je gaat doen, moet je weten welk gewicht je dak aan kan. Hiertoe zijn er vanuit het servicepunt constructieberekeningen beschikbaar. Vervolgens wil je weten wat de verschillende opties zijn voor verduurzaming. Hiervoor kunnen quickscans worden aangevraagd. Meer informatie lees je op de website van de NMU.

Servicepunt

Het Servicepunt duurzame Daken is eind februari dit jaar gelanceerd. Vanaf die tijd stromen de telefoontjes en mails binnen van bewoners die met hun buurt aan de slag willen. De eerste 12 initiatieven krijgen adviezen om ze verder te helpen. Zij hebben laten zien dat ze willen investeren en kiezen voor minimaal 50% groen op het dak. De projecten variëren; er zijn simpele rijtjes woningen in een buurt, VvE’s met gemeenschappelijk dak, buurten met huurders van woningcorporaties, oud- en nieuwbouw. Aanvragen komen uit de hele provincie. Zo hopen we een divers palet aan goede voorbeelden te realiseren. Wil je extra ondersteuning in jouw gemeente, laat het ons weten. Mail hiervoor contactpersoon Ieke Benschop: i.benschop@nmu.nl.

Bedrijven

Ook bedrijven krijgen hulp van het servicepunt. Om bedrijven alvast te vertellen waar het over gaat, organiseren we een online bijeenkomst, op donderdag 22 april. Tijdens deze bijeenkomst vertellen verschillende experts over de ins en outs van duurzame daken. Ken je bedrijven die hierin interesse zouden kunnen hebben, zet de uitnodiging vooral aan hen door. Er is meer informatie beschikbaar op de website van de NMU. Via de aanmeldlink kun je je aanmelden.

Onderzoek Fonds Duurzame Daken

Tot slot doet de NMU momenteel onderzoek naar de haalbaarheid en wenselijkheid van een Fonds Duurzame Daken. In dit onderzoek wordt de vraag gesteld hoe we naast publieke middelen, ook private gelden kunnen inzetten voor het verduurzamen van het dakenlandschap.

Themabijeenkomst voor gemeenten en waterschappen

Hoe kun je via bewoners(initiatieven) geschikte locaties vinden voor klimaatadaptieve maatregelen? Welke kansen liggen er om bewoners(initiatieven) actief te betrekken bij uitdagingen rondom klimaatadaptatie?

Tijdens de digitale bijeenkomst over klimaatadaptatie en bewoners(initiatieven); samen vind je de juiste locaties op 22 april 2021 van 13:30-15:30 uur,  komen verschillende voorbeelden aan bod hoe bewoners worden betrokken bij acties en maatregelen voor klimaatadaptatie. Bewoners kunnen namelijk een belangrijke rol spelen bij het klimaatadaptief maken van hun woonomgeving. Daarbij is er ook de gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen te delen. U kunt zich aanmelden voor deze themabijeenkomst.