Persbericht Tuinlabel campagne


Het Netwerk Water & Klimaat lanceert op de website klimaatklaar.nl het Tuinlabel. Door klimaatverandering komt de leefbaarheid van de plekken waar we wonen steeds meer onder druk te staan. Met het tuinlabel bepalen inwoners eenvoudig hoe goed hun tuin bijdraagt aan een groene, gezonde en leefbare omgeving. Het tuinlabel is te vergelijken met het energielabel: Hoe ‘groener’ de tuin, hoe beter het label.

Tuinlabel: hoe scoort jouw tuin bij extreem weer?

Het Tuinlabel geeft in een paar minuten inzicht in hoe goed een tuin bestand is tegen hevige neerslag, extreme hitte in de zomer en of de tuin ook aantrekkelijk is voor bijvoorbeeld vogels en bijen. Inwoners kunnen hun label op de kaart zetten en vergelijken met anderen in de buurt of regio. Daarnaast ontvangen zij concrete tips om het tuinlabel te verbeteren. Tijdens de actieperiode van 1 april tot en met 31 mei maken inwoners van het beheergebied van waterschap De Stichtse Rijnlanden* kans op de Nationale Tuinbon ter waarde van 25 euro als zij hun tuinlabel berekenen. Op klimaatklaar.nl zijn de voorwaarden van de actie te vinden.

Het belang van een groene tuin

Door klimaatverandering komt extreem weer steeds vaker voor. Het ene moment is er teveel water en het andere moment is er juist een tekort. Constantijn Jansen op de Haar, Heemraad bij Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden: “Zolang bij een hoosbui het water binnen de straatbanden blijft is de hinder wel te overzien, maar zodra het woningen of kelders instroomt is het een ander verhaal. Als we zorgen dat water beter kan wegzakken in de bodem beperken we de kans op overlast en schade. Met kleine aanpassingen kan iedereen hieraan meehelpen. Plaats een regenton en ruil een paar tegels om voor groen. Hiermee verkleinen we niet alleen de kans op wateroverlast, zo zorgen we ook voor meer verkoeling in de zomer en hoeven we bijvoorbeeld minder snel drinkwater te gebruiken voor het sproeien van onze tuinen”.

*Uitgezonderd zijn de gemeenten: Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Krimpenerwaard, Nieuwkoop, Woudenberg en Rhenen. De deelnemende gemeenten zijn: Bunnik, De Bilt, Houten, IJsselstein, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Stichtse Vecht, Utrechtse Heuvelrug, Utrecht, Wijk bij Duurstede, Woerden en Zeist.

Noot voor de redactie:

Bij vragen kunt u contact opnemen met Tom Overgaauw, werkgroeptrekker Bewonersparticipatie in het Netwerk Water & Klimaat: tom.overgaauw@hdsr.nl of 030-634 5916.

Netwerk Water & Klimaat

Klimaatklaar is een initiatief van het Netwerk Water & Klimaat. In dit netwerk werken 14 gemeenten uit de regio Utrecht Zuidwest, provincie Utrecht, Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden en Veiligheidsregio Utrecht samen aan een gezonde, aantrekkelijke en leefbare fysieke omgeving voor iedereen in de regio. We richten de regio nu en in de toekomst waterrobuust en klimaat-bestendig in en maken haar bestand tegen de gevolgen van wateroverlast, bodemdaling, droogte, hitte en overstroming. Dat bereiken we door slim samen te werken, kansen te benutten, te leren en te innoveren. Kijk voor meer informatie op netwerkwaterenklimaat.nl en op klimaatklaar.nl.