Nieuwe subsidieregeling voor klimaatbestendige, groene en gezonde woonomgeving in de provincie Utrecht


Bij deze willen wij jou graag laten weten dat vanaf nu de subsidieregeling voor een klimaatbestendige, groene en gezonde woonomgeving in de provincie Utrecht  een feit is!

De provincie lanceert een subsidie waarmee onder meer inwoners zelf aan de slag kunnen met projecten voor een groenere en gezondere woonomgeving. De regeling is ook bestemd voor gemeenten, scholen, bedrijven, woningcorporaties en maatschappelijke organisaties. Het geld is bijvoorbeeld voor vergroening van de straat, een groenblauw schoolplein, klimaatbestendige kantoorgebouwen of maatregelen voor verhoging van de biodiversiteit in een buurt. In totaal is er 1.78 miljoen euro beschikbaar voor de maatregelen.

Slimme en efficiënte combinaties

De nieuwe regeling maakt het mogelijk om slimme combinaties van maatregelen te maken die elkaar versterken. Het vergroenen van een versteend park heeft positieve invloed op de biodiversiteit. Dat is belangrijk voor bijvoorbeeld de vlinder- en bijenstand. Gelijktijdig zet een aantrekkelijk park ook aan tot bijvoorbeeld meer bewegen, spelen en ontmoeten. De toename van groen in een buurt biedt eveneens verkoeling op warme dagen en zorgt voor betere afvoer van water tijdens regenbuien.

Subsidiabele projecten

De belangrijkste voorwaarde voor het verkrijgen van deze subsidie, is dat het beoogde project bijdraagt aan innovatieve oplossingen voor een groenere, gezondere en klimaatbestendigere provincie. De diversiteit aan subsidiabele projecten is daardoor groot. Het ontwikkelen van een hitteplan voor een gemeente is een voorbeeld. Maar ook aanleg van groene daken op woningen en het realiseren van groene gevels zijn mogelijke maatregelen. De regeling is eveneens te gebruiken voor de aanleg van kleine bossen en parken in verstedelijkte gebieden.

Aanvragen

Inwoners, scholen, bedrijven, woningcorporaties, gemeenten en maatschappelijke organisaties in de provincie Utrecht kunnen deze subsidie aanvragen vanaf 12 oktober 2021 tot eind 2023. De maximale subsidie per initiatief is € 50.000. Meer informatie is terug te vinden via deze link.

Wij hopen je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Wanneer er vragen zijn, stel deze dan gerust via klimaatadaptatie@provincie-utrecht.nl

Team klimaatadaptatie
Provincie Utrecht

Logo Provincie Utrecht