Website Klimaatklaar.nl gaat live


Zoals ongetwijfeld bekend, krijgt een brede samenwerking tussen Winnet en CRA dit kalenderjaar vorm.

Op ambtelijk niveau wordt al wat langer samengewerkt, onder andere in het gezamenlijk opstellen van de Klimaatstresstest en het nadenken van acties voor bewonersparticipatie.

Een website voor bewoners

Een voortvloeisel uit het laatstgenoemde, is de ontwikkeling van een informerende en inspirerende website voor bewoners om zelf bij te dragen aan klimaatadaptatie. Het resultaat, www.klimaatklaar.nl ging op 1 maart live. Elke gemeente heeft op deze site de verantwoordelijkheid over een eigen pagina, waar de gebied specifieke kenmerken, subsidieregelingen en gemeentelijke focus op staat. In het algemene deel vindt de bewoner informatie over wat hij zelf kan doen, met oplossingen inclusief tips en advies over het uitvoeren van een dergelijke oplossing. Verder is er een inspiratiepagina waarop bewoners mooie, creatieve, eenvoudige en/of leuke ideeën voor het klimaatvriendelijker maken van hun omgeving kunnen vinden. Deze pagina is voor en door bewoners.

Campagne

In april wordt er meer ruchtbaarheid gegeven aan deze website, door mee te liften op de landelijke campagne van Tuinbranche Nederland ‘Watervriendelijke tuin’. In de projectgroep Klimaatklaar.nl wordt gewerkt aan handvatten om hier op lokaal niveau, per gemeente, op aan te haken. Partners worden daarvoor afzonderlijk benaderd.

Tips of ideeën

Wij zijn altijd blij met bijdragen die de kwaliteit ten goede komen. Heeft u daarom tips of ideeën voor de website of campagne, meld die dan via: klimaatklaar@hdsr.nl

Voor vragen over klimaatklaar.nl kunt u daar ook terecht.


Snowdrop