Nieuwe inhoudelijk manager en procesmanager voor netwerk


Voor ons netwerk zijn onlangs twee managers aangenomen. Laura Huigens startte 1 april al als procesmanagers. Op 1 juni versterkt Koen te Velde het team als inhoudelijk manager.

Koen te velde per 1 juni inhoudelijk manager

Ik ben Koen te Velde. Ik ben 44 jaar oud en woon met mijn samengesteld gezin met vriendin Kirsten, mijn dochters Minke en Veere en Kirsten’s zoon Sam en dochter Evi in Wageningen. We wonen er pas sinds medio 2019 en zijn het huis en de tuin nog aan het opknappen. Afgelopen voorjaar heb ik bijvoorbeeld ons dak afgekoppeld van het riool. Het regenwater loopt nu in de tuin en zakt in de grond op de plekken waar ik heel veel stenen uit de tuin heb gehaald. Klimaatadaptatie in het klein dus.

Ik vind klimaatadaptatie een mooie opgave om aan te werken. Die interesse werd gewekt toen ik na een hoosbui in 2015 vanuit Waterschap Rivierenland samen met de getroffen gemeenten in gesprek ging met getroffen burgers. Ik ervaarde hoe belangrijk het is dat overheden, bedrijven en burgers samenwerken aan klimaatadaptatie. Vanuit de provincie Gelderland heb ik vervolgens meegewerkt aan de stresstesten en adaptatie strategieën in het Rijk van Maas en Waal en Vallei en Veluwe. Ik hielp er de provincie, die nog wat onwennig langs de zijlijn stond, actief het gebiedsproces in om de provinciale opgaven op te pakken.

Ik heb veel zin in mijn nieuwe rol als inhoudelijk manager bij het Netwerk Water en Klimaat. Ik ken Laura al een beetje en denk dat we elkaar in onze rollen goed kunnen aanvullen. Ik heb een inhoudelijke achtergrond met een studie milieu-natuurwetenschappen en werkervaring in het waterbeheer bij waterschappen en provincie. Ik ben geen echte specialist, meer een generalist. Ik pas de inhoud graag toe in projecten en processen. Ik hou ervan om in beweging te zetten, van de grond te trekken, te enthousiasmeren.

Ik hoop snel en liefst live kennis te maken!

Koen te velde2

Meet Laura Huigens, onze nieuwe procesmanager

Op 1 april is Laura begonnen met de functie procesmanager bij ons netwerk. Ze stelt zich alvast even voor:

Ik ben Laura Huigens, 38 jaar en woon in Utrecht. Ik heb een achtergrond als sociaal geograaf en vind het (nog steeds) fascinerend om aan ruimtelijke vraagstukken te werken. De afgelopen 9 jaar werkte ik als strategisch adviseur samenwerking en participatie voor Rijnland, een waterschap in Leiden. Vanuit die rol heb ik het relatie- en stakeholdermanagement opgezet. Ik hield me bezig met vragen als: Hoe werken we als waterschap nu handiger en beter samen met partners (incl. inwoners). Welke netwerken passen bij onze opgaven en onze rol? Wat is ambtelijk en bestuurlijk nodig om daarin stapjes te maken? Ik heb dus veel ervaring met bestuurlijke processen, stakeholdermanagement, verbindingen leggen en nieuwe dingen opbouwen. Inhoudelijk heb ik veel affiniteit met klimaatadaptatie en organisatieontwikkeling.

Laura, veel plezier en succes in deze mooie functie en we hopen je snel ergens tegen te komen, zodra dat weer kan!

Foto Laura Huigens

Managementteam netwerk compleet

Daarmee is het managementteam van het netwerk compleet. Samen met Koen en Laura vormen Charlene Cloo als communicatieadviseur en Saskia de Kogel als procesmanager het managementteam.


Taken van de procesmanager

De procesmanager zorgt er samen met de andere collega’s van het regieteam voor dat de ambities vertaald worden naar plannen. Deze manager voert de regie op de strategische lijnen, het proces van de netwerksamenwerking en op de bestuurlijke agenda. Een andere taak is het uitbouwen van een netwerk binnen de wereld van water en klimaat. De procesmanager maakt de verbinding vanuit landelijke ontwikkelingen en samenwerkingsinitiatieven naar regionale/eigen initiatieven.

Dit doet de procesmanager door:

  • Het Netwerk Water & Klimaat zichtbaar te maken in landelijke netwerken op het vakgebied Water & Ruimtelijke Adaptatie;
  • Een goede samenwerkingsrelatie te bouwen en onderhouden met bestuur, management en medewerkers van de samenwerkingspartners;
  • Het bestaande netwerk te onderhouden, te verbreden en te intensiveren, zowel binnen het netwerk als met externe stakeholders;
  • Regionale kansen te zien en met stakeholders hierin samen op te trekken;
  • Zorg te dragen voor het formuleren van gezamenlijke ambities en opgaven waarmee de inhoudelijk manager Water & Klimaat samen met de partnerorganisaties aan de slag gaat;
  • samen met de andere leden van het regieteam leiding te geven aan de regionale samenwerking op water en klimaat.

Taken van de inhoudelijk manager

De inhoudelijk manager is een verbinder in het met elkaar creëren van maatschappelijke impact. Hij zorgt er samen met de andere collega’s van het regieteam voor dat de ambities vertaald worden naar plannen. Co-creatie is het toverwoord voor succesvolle samenwerking binnen het netwerk Water & Klimaat. Deze manager volgt landelijke en regionale ontwikkelingen en houdt de vinger aan de pols als het gaat over opvolging van afspraken en voortgang in diverse ontwikkelingen.

De inhoudelijk manager:

  • geeft advies, stimuleert en organiseert activiteiten, om initiatieven binnen de regio uit te voeren en te borgen. Hierbij worden de successen actief gedeeld;
  • vormt een goed geolied team met de Procesmanager. Zij informeren elkaar goed over de bestuurlijke koers van de diverse relevante spelers in relatie tot initiatieven op operationeel niveau. Hij is continu in gesprek met partners en stakeholders om het netwerk te versterken. Ook stimuleert hij vormen van participatie binnen en rondom het netwerk;
  • heeft oog voor nieuwe ontwikkelingen en initiatieven en zoekt samen met het inhoudelijke team naar mogelijkheden om deze tot uitvoering te brengen;
  • creëert overzicht en inzicht. Hij verzorgt afstemming en communicatie, ondersteund door een communicatie medewerker.