Klimaattop 2021


Verslag

Aanpassen aan klimaatverandering, dat doe je samen! En met de
RAS, de Regionale Adaptatie Strategie, maken de zeventien partners van het Netwerk Water & Klimaat daar een goed begin mee. Die overtuiging spat van het scherm tijdens de digitale klimaattop van het Netwerk Water & Klimaat, op 28 januari 2021. HoeRAS!

Met een opgestoken duim viert de voorzitter van het netwerk, Marieke
Schouten, dat de RAS klaar is en regio Utrecht Zuidwest aan de slag kan met klimaatadaptatie. De ruim zeventig bestuurders, ambtenaren en andere betrokken partijen volgen haar voorbeeld. “In de RAS hebben we onze visie vastgelegd, en afgesproken hoe we de regio klimaatbestendig inrichten”, zegt Schouten.“

Lees hier het volledige verslag van de Klimaattop. (pdf, 4.9 MB)

Regionale Adaptatie Strategie

Hoera! De Regionale Adaptatie Strategie (RAS) van het Netwerk Water & Klimaat is klaar! In de RAS spreken de 17 partners uit de regio Utrecht Zuidwest de ambitie uit om in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust te zijn.

De 7 strategieën uit de RAS geven handvatten hoe we dat samen kunnen bereiken. (pdf, 24 MB)

Presentatie Katrien Termeer

4 cirkels Katrien Termeer

Duimen omhoog

Proces van de RAS