Stedelijk water


Werkgroep Stedelijk water

Water is van grote betekenis voor stedelijk (ofwel dichtbewoond) gebied en de aandacht voor water in deze gebieden neemt steeds verder toe. Dat komt omdat water bijdraagt aan een prettige en aantrekkelijke leefomgeving. Denk daarbij aan recreatie en verkoeling in hete en droge tijden.

De werkgroep stedelijk water focust zich op de (ecologische) kwaliteit van de watergangen in het stedelijk gebied. Hiervoor heeft de werkgroep (sinds 2015) een eigen methodiek ontwikkeld, de stadswater ecoscans. Deze ecoscans meten de waterkwaltiteit van stedelijk water en geven daarmee handvatten hoe je die verder kunt verbeteren. We kijken momenteel naar de geleerde lessen van 2015 en 2018 en hoe we de ecoscans voor volgend jaar willen aanpassen. Voor de finetuning van de ecoscans denken we onder andere aan:

  • Hoe om te gaan met oevers, cultuurhistorie en biodiversiteit;
  • Niet meer werken met one-out all-out maar werken met een wegingsfactor;
  • Hoe we de ecoscans beter kunnen laten aansluiten bij andere gemeentelijke thema’s zoals leefbaarheid en klimaatverandering.

Contactpersoon

Sita Vulto is thematrekker van de groep Stedelijk Water. Zij is werkzaam als adviseur waterkwaliteit stedelijk gebied bij HDSR.

E: sita.vulto@hdsr.nl

T: 030-2097216

Ecoscans

Binnen Water en Klimaat is de ambitie uitgesproken te streven naar ten minste zichtbaar water op basis van de geformuleerde streefbeelden (laag/zichtbaar/levendig/natuurlijk). Om te bepalen wat de huidige ecologische kwaliteit van het stedelijke water is, zijn in 2018 voor de tweede maal stadswater-ecoscans uitgevoerd.