Nieuwsbrief Water & Klimaat, november 2023

In deze nieuwsbrief:

- Oude Sokken, nieuwe sokken

- Nieuw gezicht: Sita Vulto

- Netwerkbijeenkomst Kennis in de regio / NKWK Klimaatbestendige Stad

- Themabijeenkomst KNMI’23 klimaatscenario’s

- Uitnodiging Inspiratie- en kennisbijeenkomst over klimaatadaptieve bedrijventerreinen

- Afspraken Klimaatadaptief Bouwen Utrecht

- Community van stadsvergroeners in Nieuwegein

- Handreiking koelteplekken

- Afstudeeropdrachten gezocht

- Op de agenda

Oude sokken, nieuwe sokken

sokken

Het jaar 2023 is alweer bijna om. Daarmee komt een einde aan de looptijd van de eerste samenwerkingsovereenkomst (SOK) van Netwerk Water & Klimaat. We kijken terug op een mooie periode, waarin we met elkaar hard gewerkt hebben aan een klimaatbestendiger en water robuuster Utrecht Zuidwest. We hebben stresstesten opgesteld en een RAS geschreven. Vervolgens een inzichtelijk  uitvoeringsprogramma opgezet met acties om de 17 partners te ondersteunen bij hun water en klimaat opgaven. Ook kwam er een nieuw uitvoeringsprogramma met acties voor de afvalwaterketensamenwerking. We startten vier demonstratieprojecten met Europese LIFE-IP subsidie en ontvingen totaal € 7,45 miljoen rijkssubsidie vanuit de impulsregeling klimaatadaptatie.

Dit jaar hebben we de oude SOK geëvalueerd en met elkaar een nieuwe SOK opgesteld voor 2024-2027. De partners gaven namelijk unaniem aan graag verder te willen met het Netwerk Water & Klimaat! De nieuwe SOK wordt tijdens de Water en Klimaattafel feestelijk ondertekend, en in 2024 gaan we met een nieuw team voortvarend verder. Esther en Malou nemen dit najaar afscheid en Koen gaat in het voorjaar van 2024 het netwerk verlaten. Sita Vulto is de nieuwe inhoudelijk manager en de werving van een nieuwe procesmanager loopt.

We wensen jullie heel goede laatste weken toe en hopen jullie te ontmoeten op onze eindejaarsborrel op 14 december!

Nieuw gezicht: Sita Vulto

sita 2

Vanaf 1 december zal ik het Netwerk Water & Klimaat versterken als inhoudelijk trekker. Sommige van jullie kennen mij vanuit mijn functie als adviseur stedelijke waterkwaliteit. Het leuke van deze functie vond ik de directe impact op de leefomgeving en de gevolgen voor de inwoners van ons mooie stukje Nederland. De werkzaamheden van het netwerk hebben natuurlijk ook een directe impact op de leefomgeving. Daarom is dit voor mij dan ook een hele natuurlijke volgende stap. Ook de gezamenlijkheid van het netwerk spreekt me aan, alleen samen kunnen we zorgen dat onze regio een van de mooiste stukjes van Nederland blijft. Als geboren Utrechtse met een familie die uit Schalkwijk komt, ken ik de regio goed, inclusief kansen en uitdagingen. Ik heb heel veel zin in deze mooie nieuwe stap. Voor de mensen die een keer willen kennismaken, stuur vooral een berichtje dan plannen we wat in. Voor de rest, ik spreek jullie graag snel op één van de netwerkbijeenkomsten!

Netwerkbijeenkomst Kennis in de regio / NKWK Klimaatbestendige Stad

kidr

Op 31 oktober organiseerde Netwerk Water & Klimaat, samen met drie werkregio’s in het rivierengebied en Kennis in de Regio / NKWK Klimaatbestendige stad, een interessante kennismiddag in het oude gemeentehuis van Culemborg. Het doel van de middag was om ervaringen te delen over omgaan met het veranderende klimaat. Daarnaast kon je ontdekken wie of wat je nodig hebt om slagvaardiger te werk te gaan. In verdiepende sessies hebben we gesproken over regionale voorbeelden.

Themabijeenkomst KNMI’23 klimaatscenario’s

KNMI23_klimaatscenarios_hoofdplaat_zonder_tekst_zonder_logo

Het KNMI heeft op 9 oktober dit jaar de nieuwe klimaatscenario’s gepubliceerd. De KNMI-klimaatscenario's zijn een vertaling van de wereldwijde klimaatprojecties van het IPCC - het klimaatpanel van de Verenigde Naties - naar Nederland. De vier nieuwe scenario’s schetsen hoe het toekomstige klimaat in Nederland eruit kan zien. Ze vormen de basis voor onderzoek naar de effecten van klimaatverandering en adaptatie aan die verandering.

Rob Groenland van het KNMI heeft tijdens onze themabijeenkomst de nieuwe klimaatscenario’s toegelicht en de maatschappelijke relevantie en urgentie besproken. Het was een heldere bijeenkomst waar goed werd belicht wat de nieuwe scenario's voor Nederland, en onze regio, kunnen betekenen. De presentatie en interessante links zullen nog volgen!

Uitnodiging Inspiratie- en kennisbijeenkomst over klimaatadaptieve bedrijventerreinen

ruud afbeelding goed

Vanuit het Netwerk Water & Klimaat en HDSR zien we dat klimaatadaptatie bij bedrijventerreinen een aandachtspunt is. Een belangrijke vraag daarbij is hoe de werklocaties in onze regio kunnen blijven functioneren met toenemende hitte en wateroverlast. Gemeenten worstelen met deze vraag en signaleren dat er stappen gezet moeten worden. Maar hoe?

Op verschillende plekken in onze regio zijn mooie initiatieven waar we van kunnen leren. Initiatieven die ons op weg kunnen helpen en waar we jullie deze middag mee willen inspireren.

Tijdens de bijeenkomst worden we geïnspireerd door vertegenwoordigers van deze initiatieven. Daarna verkennen we de verschillende vraagstukken en maken we een plan om het in je eigen gemeente aan te pakken.

De bijeenkomst vindt plaats op 30 november van 15:00 tot 17:00 uur bij het Waterwerken Paviljoen op het bedrijventerrein Lage Weide (Isotopenweg 55, 3542 AS Utrecht). Na afloop kan er nagepraat worden tijdens een borrel!

Hopelijk zien we je dan.

Laat weten of je erbij bent via dit formulier: https://forms.office.com/e/jZcuMG0cHd

Afspraken Klimaatadaptief Bouwen Utrecht

utrecht-1189220_1280

Op 21 september j.l. was de eerste bijeenkomst over de ‘Afspraken Klimaatadaptief Bouwen Utrecht’. In Utrecht werken we nu twee jaar met de afspraken, waardoor we toe zijn aan een actualisatie.

Tijdens deze eerste bijeenkomst presenteerde Martijn van Gelderen (BPD) en Laurens van Miltenburg (gemeente Nieuwegein) over de implementatie van de afspraken. Marion Speksnijder (provincie Utrecht) vertelde over de pilotwijken, Rik Heinen (I&W) lichtte de landelijke maatlat toe en Madeleen Helmer (Klimaatverbond Nederland) en Martijn Steenstra (Sweco) vertelden over respectievelijke hitte en vitale en kwetsbare infrastructuur. Dit zijn mogelijke thema’s om de afspraken op te actualiseren.

Op 23 november vindt een tweede bijeenkomst plaats, van 9:00 uur tot 12:00 uur. Het doel is om in gesprek te gaan met elkaar over de implementatie en actualisatie van de afspraken.

Community van stadsvergroeners in Nieuwegein

Foto 2 (1)

Hoe realiseren we onze groene dromen? En wie doet hierin wat? In drie werksessies zijn we met gemeente Nieuwegein, bewoners en de gevestigde (groene) initiatieven op zoek gegaan naar de antwoorden op deze vragen. En met succes, want dit bracht de stappen naar een groener Nieuwegein duidelijk in beeld. Tijd voor een nieuwe fase…

Vanuit de ideeën zijn er concrete acties per thema opgesteld. Met deze acties kan de gemeente, samen met het netwerk snel verder bouwen aan een ‘community van stadsvergroeners’. De acties worden nu verder uitgewerkt in een Plan van Aanpak. Ook dit gebeurt in samenwerking met (een aantal) bewoners.

Er is een sterke wens om elkaar te ontmoeten, kennis uit te wisselen en activiteiten op elkaar af te stemmen. Daarom organiseren binnenkort weer een bijeenkomst voor alle betrokkenen. Daarin zullen we ook het concept Plan van Aanpak presenteren. We hopen dat in het 1e kwartaal van 2024 te doen. Hier hoor je snel meer over.

Handreiking koelteplekken

nature-868873_1280

Afgelopen jaar hebben Richard Zwartenkort, Marit Linckens, Kira Schafers en Esther Nieuwenhuis gewerkt aan een handreiking koelteplekken (pdf, 4.2 MB). Een praktisch document waarin stapsgewijs en vooral heel pragmatisch wordt toegewerkt naar het aanwijzen en inrichten van koelteplekken. Ook wordt er aandacht geschonken aan betrekken van belanghebbenden en aan financiering van koelteplekken. Het is een levend document dat aangevuld kan worden met onze eigen best practices. We horen het dus graag als jullie goede voorbeelden hebben!

Afstudeeropdrachten gezocht!

student

Het netwerk heeft contact met verschillende MBO- en HBO- opleidingen en de Universiteit Utrecht. Afstudeerders zoeken nu een afstudeeropdracht. Heb je een opdracht of een verder uit te werken idee? Meld het ons, dan denken we graag mee.

Op de agenda

23 november: Tweede bijeenkomst Klimaatadaptief Bouwen Utrecht, van 9:00-12:00 in the Colour Kitchen in Utrecht.

30 november: Inspiratie- en kennisbijeenkomst over klimaatadaptieve bedrijventerreinen om 15:00 bij Paviljoen Waterwerken.

14 december: Eindejaarborrel om 17:00 in gemeentehuis De Bilt.

footer-met-balk