Nieuwsbrief Water & Klimaat, november 2021


Nieuwsbrief Water & Klimaat, november 2021

Zo richting de feestdagen houdt Corona ons weer stevig in zijn greep. Dat heeft effect op verschillende bijeenkomsten die door ons en onze partners georganiseerd worden. Hierover in deze nieuwsbrief meer. En verder:

 • Provincie Utrecht verplaatst bijeenkomst hittestress
 • Netwerkbijeenkomst 30 november
 • Nieuwe subsidieregeling provincie Utrecht
 • Evaluatie waterketensamenwerking
 • Visie klimaatadaptatie en riolering gemeente Utrecht
 • NMU heropent Voucherregeling Beleef en Bewonder - Bomeneditie
 • Stand van zaken aanvraag Life IP subsidie
 • Water & Klimaattop 10 februari 2022

Netwerkbijeenkomst 30 november

netwerk plaatje

Wat wilden we elkaar graag weer eens in 3D zien! En dat was ook precies de bedoeling van onze netwerkbijeenkomst op 30 november. Helaas zijn we ingehaald door de coronamaatregelen. Maar we hebben gemerkt dat er op zoveel fronten is bij te praten, dat we de bijeenkomst online door laten gaan. Het programma en bijbehorende Teams-linkjes vinden jullie in de uitnodiging in je agenda. Het belooft een mooi en interactief programma te worden. Hopelijk alsnog tot 30 november!

Evaluatie waterketensamenwerking

Provinciekaart

Dit najaar hebben we een enquête uitgezet bij en vervolgens gesprekken gevoerd met de gemeenten en HDSR om de waterketensamenwerking te evalueren. Benieuwd naar de resultaten? Tijdens de netwerkbijeenkomst van 30 november bespreken we de resultaten en benoemen we acties waarmee we het eerst aan de slag willen. Meer informatie over de bijeenkomst van 30 november staat in het vergaderverzoek in de mail. Het onderwerp staat vervolgens ook geagendeerd op de bestuurlijke agenda van de Water&Klimaattafel op 9 december.

Visie klimaatadaptatie en riolering gemeente Utrecht

Afb visie ka Utrecht

De Visie Klimaatadaptatie Utrecht en Visie Water en Riolering zijn gepubliceerd op internet. Hier zijn ook de reactienota, welke veranderingen de gemeente heeft doorgevoerd in de beide visies en de aangepaste visies te vinden. De visies worden ingepland om in de raadscommissie te worden besproken. Na de raadscommissie is de verwachting dat eind januari de raad de beide visies vaststelt.

Stand van zaken aanvraag Life IP subsidie

Life IP

Zoals je weet heeft netwerk Water&Klimaat subsidie aangevraagd vanuit de Europese subsidieregeling Life IP NAS (Nationale Adaptatie Strategie) om behalen van de klimaatadaptatiedoelen in de regio te versnellen en de opgedane kennis te delen. De aanvraag wordt gecoördineerd door het ministerie van I&W. Naast ons doen vanuit het hele land ook andere partijen mee, zie tabel. (pdf, 220 kB)

De aanvraag is feitelijk goedgekeurd. Het wachten is nog op de formele goedkeuring in de vorm van de Grant Agreement vanuit de commissie die daarover gaat. Drie collega’s vanuit het ministerie en Rijkswaterstaat begeleiden straks de uitvoering van de projecten. In januari 2022 organiseren zij een startbijeenkomst, waar elk project een podium krijgt om de projectactiviteiten en stand van zaken toe te lichten. Onze aanvraag gaat uit van het opzetten van vier voorbeeldprojecten, waar we samenwerken met gebiedspartijen en/of bewoners, in ieder landschapstype één. De opgedane kennis en ervaringen delen we vervolgens binnen en buiten ons netwerk. Begin 2022 starten we met de verkenning van potentiële voorbeeldprojecten. Heb je ideeën, neem contact op met Koen te Velde. HDSR heeft van een aantal van de gemeenten een handtekening onder het addendum van de SOK ontvangen, om ook na 2023 samen te blijven werken aan de Life IP projecten. Van een aantal heeft HDSR die nog te goed.

Water & Klimaattop 10 februari 2022

logo nwk

Hebben jullie de Water & Klimaattop van 10 februari 2022 al op je netvlies staan? Als het goed is staat er een save the date in je agenda. We hopen natuurlijk dat we deze (desnoods in aangepaste vorm) door kunnen laten gaan, voorlopig koersen we daar wel op. De urgentie van klimaatadaptatie is na de klimaatconferentie in Glasgow duidelijk voelbaar, daar pakken we graag op door. Verder staan we stil bij wat we het afgelopen jaar allemaal bereikt hebben op het gebied van waterketensamenwerking en klimaatadaptatie en gaan we met elkaar in gesprek over wat we te doen hebben komende tijd. In de volgende nieuwsbrief meer over het programma!

Leuk om te lezen/ weten

 • In oktober kwam Watergovernance uit met een artikel over de RAS. De editie is online te lezen en te downloaden.
 • Behoefte aan waterhandjes? Veel werk van gemeenten of waterschappen kan prima door een student met een waterachtergrond gedaan worden. Waterhandjes koppelt studenten met een waterachtergrond aan de watersector. Lees er meer over op www.waterhandjes.nl.
 • De waterraad van HDSR bestaat uit jongeren van 18-25 jaar. Zij werden door het netwerk en door de gemeente Nieuwegein bijgepraat over de RAS en klimaatadaptatie. Eén van de leden schreef een verslag (pdf, 113 kB) met de toepasselijke titel: Het was fijn in Nieuwegein.

Wilt u zich afmelden voor de nieuwsbrief? Laat het ons weten via info@waterenklimaatutrecht.nl.

footer-met-balk