Bijeenkomst Klimaatkennis in de Regio x Klimaatbestendige Stad – NWK en Rivierenland


Voor klimaatwerkers en waterketen-professionals in Utrecht en Rivierenland organiseren we een interactieve kennismiddag op 31 oktober 2023 van 12:30 – 17:00 uur in het oude stadhuis in Culemborg.

De middag is bedoeld om te leren van elkaars ervaringen met het omgaan met het veranderende klimaat. En te ontdekken wie of wat je nodig hebt om slagvaardiger aan het werk te gaan. In verdiepende sessies gaan we met elkaar in gesprek over regionale voorbeelden.

De voorbereiding doen we met een breed collectief van organisaties en regionaal betrokken medewerkers. Betrokken zijn de werkregio’s Netwerk Water en Klimaat (NWK), Rijk van Maas & Waal, Klimaat Actief Rivierenland en Alblasserwaard & Vijfheerenlanden, samen met STOWA, Stichting RIONED, Samen Klimaatbestendig, NKWK - Klimaatbestendige Stad (Kennis in de Regio x Klimaatbestendige Stad).

Het is nu mogelijk om je aan te melden via https://helder-en-duidelijk.typeform.com/KIDRxKBS-Midden !

Lees hier het volledige programma. (pdf, 375 kB)