HU-studenten ontwikkelen creatieve concepten


Afgelopen semester zijn bijna 20 studenten aan de slag geweest voor het Netwerk Water & Klimaat. We hebben ze gevraagd te onderzoeken op welke manier we als partners in de regio samen één verhaal over klimaatadaptie uit kunnen dragen, en hoe we burgers daarbij kunnen betrekken.

In het eerste deel van de opdracht hebben studenten Projectmanagement een stakeholderanalyse uitgevoerd. Vervolgens hebben zij bij de stakeholders getoetst wat de bereidheid is om samen te werken aan klimaatadaptatie. Een tweede groep studenten van Communicatie en Multimediadesign heeft daarna het stokje overgenomen. In drie groepen hebben zij hun creatieve ideeën uitgewerkt in drie campagnes, van klantreis tot daadwerkelijk eindproducten en gepresenteerd aan een delegatie van het Netwerk, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en de NMU. De resultaten waren ontzettend leuk en creatief. Denk hierbij aan:

1. Een scheurkalender met allerlei weetjes, tips en ideeën om je omgeving aan te passen. Maar ook met ruimte voor lekkere recepten.

2. Een klimaatbundel met kaarten die helpen om de leefomgeving met kleine stapjes te verbeteren;

3. Klimaatjesdag, waarbij buren met elkaar daadwerkelijk 'iets' gaan aanpakken en daarbij een markt organiseren voor vintage kleding en met vegetarische hapjes;

4. Een digitaal klimaathuis met ruimte voor onder andere projecten, een klimaatcafé en workshops;

Hier bleef het niet bij. Binnenkort nemen we jullie verder mee in de ideeën van de studenten. Wij gaan in ieder geval kijken of, en zo ja hoe we deze ideeën ook daadwerkelijk kunnen gaan uitwerken en inzetten.

Wordt vervolgd!