Groenmonitoring


Het resultaat van de pilot is nu beschikbaar in het dashboard Groengrijsmonitor, waar zowel op gemeente- als buurtniveau veel informatie is te vinden. Je krijgt inzicht in vragen als:

Hoe heeft de hoeveelheid groen zich ontwikkeld door de jaren? Gaat het om openbaar groen of niet-openbaar groen? Hoe verhouden gemeenten en buurten zich tot elkaar?

De Groengrijsmonitor is als betaversie klaar voor gebruik, en we zijn heel benieuwd wat jullie ervan vinden! Is het gebruiksvriendelijk, snap je wat je ziet, geeft het de informatie die je zou willen en welke vervolgvragen roept dit bij je op? We horen het graag! Je mag je feedback sturen naar Arjen Koekoek van CAS, arjen@climateadaptationservices.com, graag uiterlijk 14 februari.