Groen aan de buurt


Logo Groen ad buurt

Op 31 mei jl. kwamen we met verschillende gemeentes en waterschappen bij elkaar tijdens een themabijeenkomst over het Buurtaanpak Handboek. Het was een geslaagde middag met een goede opkomst. De afgelopen jaren is er binnen het programma Groen aan de Buurt een buurtaanpak ontwikkeld. Met de buurtaanpak nodigen we bewoners uit om zelf aan de slag te gaan met het vergroenen van hun omgeving. De kracht van de buurtaanpak is de samenhang tussen de verschillende stappen in combinatie met de ondersteunende producten en diensten die beschikbaar zijn voor bewoners. Door met vaste processtappen en basismaterialen te werken, maken we het proces overzichtelijk voor zowel samenwerkingspartners als bewoners. Dit helpt ook bij het managen van ieders verwachtingen.

Handboek Groen aan de Buurt
Tijdens deze themabijeenkomst presenteerden we het nieuwe Buurtaanpak Handboek. In deze handleiding beschrijven we de buurtaanpak en delen we ervaringen voor nieuwe procesbegeleiders. In het handboek staan lessen, tips, en ervaringen uit buurtaanpakken in 10 Utrechtse gemeenten. Dit is uitgewerkt in 7 processtappen. De handleiding is ook een handreiking aan gemeenten om zelf met (elementen van) de buurtaanpak aan de slag te gaan. Bekijk de presentatie hier.

Voor medewerkers van gemeenten die de rol van procesbegeleider Groen aan de Buurt gaan vervullen hebben we materialen beschikbaar die ondersteunend zijn aan het handboek. Neem contact op met de contactpersoon voor de buurtaanpak Groen aan de Buurt: Willemijn van Hees via w.vanhees@landschaperfgoedutrecht.nl of Charlotte Robben via c.robben@ivn.nl

Buurtaanpak gemeente Lopik
Samen met de gemeente Lopik deelden we de ervaringen van de buurtaanpak die we het afgelopen jaar daar uitgevoerd hebben. Dit deden we via een filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=7Z_wkyEXFpk

Werksessie
We sloten af met een werksessie waarin we aan de slag gingen met de eerste stappen van de aanpak om inzicht te krijgen in de rol als procesbegeleider. Tijdens de werksessie werd veel uitgewisseld over ervaringen met huidige buurtaanpakken. Zo werd besproken op welke manier het mogelijk is om de Groen aan de Buurtaanpak aan te laten sluiten bij een groter integraal wijkproject. Daarnaast werd besproken dat het bij een kleine gemeente uitdagend kan zijn om de rollen in het kernteam te scheiden omdat de beleidsmedewerker dan ook de procesbegeleider moet zijn. Er zou dan intern iemand gevonden moeten worden die deze rollen kan scheiden. Verder kwam ter sprake hoe je bewoners enthousiasmeert voor niet alleen groen, maar ook ‘nuttig’ groen. Denk aan biodiversiteit of waterinfiltratie. Hoe breng je deze boodschap over? Of boor je juist een doelgroep aan die deze kennis al in huis heeft? Of ga je juist de uitdaging aan om de kennis met bewoners te delen en ze daardoor te enthousiasmeren? Heeft de gemeente genoeg deskundigheid in huis? De doelstellingen binnen de Groen aan de Buurtaanpak kunnen binnen elke gemeente verschillen. Dat maakt de Buurtaanpak juist zo werkbaar: er is niet één vorm. De juiste werkvorm maak je samen en is maatwerk.

Vervolg programma
Willemijn van Hees, van Landschap Erfgoed Utrecht, deed nog de oproep aan gemeenten om zich aan te melden voor de Buurtaanpak. Er zijn voor het aankomende jaar 2 plekken waar gemeenten zich voor kunnen aanmelden via Willemijn van Hees w.vanhees@landschaperfgoedutrecht.nl


Handboek Groen aan de Buurt 
(klik op de afbeelding om het handboek te downloaden)

Groen ad buurt handboek afb.

Groen aan de Buurt
Met het programma Groen aan de Buurt begeleiden en faciliteren we bewoners en overheden bij het realiseren van groene bewonersinitiatieven. Onze aanpak is drieledig. We introduceren een participatieve buurtaanpak, waarmee we in elke buurt aan de slag kunnen. Met de voucherregeling stimuleren we zoveel mogelijk kleine initiatieven. En via ons kennisnetwerk verbinden we bewonersinitiatieven met elkaar en zorgen we voor kennisuitwisseling tussen overheden.

met vriendelijke groeten,

Charlotte Robben (IVN Natuureducatie)

Judith Algra (IVN Natuureducatie)

Willemijn van Hees (Landschap Erfgoed Utrecht)

Alies van den Berg (Natuur en Milieufederatie Utrecht)

Isabel Kruisheer (Natuur en Milieufederatie Utrecht)