Even voorstellen: Malou Almeloo


Op 1 augustus jl. ben ik gestart als Programmamanager Demonstratieprojecten Klimaatadaptatie voor het Netwerk Water & Klimaat (voor 20 uur pw). Laat ik me daarom eerst kort aan jullie voorstellen. Ik ben Malou, 40 jaar, opgegroeid in Drenthe/Friesland en sinds een aantal jaren samen met mijn partner woonachtig in deze regio. Sinds 2019 werk ik als bedrijfskundige bij Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en deze rol blijf ik ook nog deels vervullen.

En naast dat ik werk aan ‘water’, breng ik er ook graag mijn vrije tijd in (en aan) door. Ik zwem wekelijks en doe dat bij de gezellige Triathlonvereniging Breukelen. In voorgaande jaren heb ik o.a. gewerkt bij een project- en adviesbureau, waar ik diverse (subsidie)projecten heb mogen doen op het gebied van toerisme, recreatie, marketing, sociale zaken en werkgelegenheid. Ik vind het ontzettend leuk dat ik me nu, samen met anderen, mag inzetten voor het realiseren van vier (Life IP) Demonstratieprojecten. Het is fijn om zo een steentje bij te kunnen dragen aan het vergroten van het klimaatbewustzijn.

Ik heb deze maand al een aantal interessante gesprekken mogen voeren: begin dit jaar is er een uitvraag gedaan bij de netwerkpartners naar projectideeën die wellicht passen binnen het Life IP programma en natuurlijk wil ik daar meer over horen! Hopelijk kunnen we op korte termijn al knopen doorhakken welke 4 projecten we gaan oppakken. Gelukkig hoef ik dat niet alleen te doen; onlangs is ook Anneke, als projectleider, voor het programma gestart. En natuurlijk denken ook de huidige collega’s en regieteam hierin mee; heel fijn. Nu spreek ik eerst de initiatiefnemers van de ingediende projecten, maar ik hoop ook snel kennis te maken met de andere partners en ambassadeurs van NWK, dus tot gauw!