Op naar 2022


We nemen je graag mee in een aantal van onze activiteiten voor 2022. Uiteraard komen daar gedurende het jaar nog hele leuke activiteiten bij!

Water & Klimaattop

Een van de hoogtepunten is natuurlijk onze jaarlijkse Water & Klimaattop, dit jaar op 1 juli. We hopen dat er tegen die tijd meer mogelijkheden zijn om elkaar weer in het echt te ontmoeten in het fantastische Fort een de Klop in Utrecht. Het thema van de bijeenkomst is: ‘Dromen, durven, DOEN’, met veel ruimte in het programma om elkaar te ontmoeten. We willen met elkaar dromen over de toekomst, stellen onszelf de vraag of we ook echt durven wat we dromen, en nemen met elkaar de stap naar doen. En kijken daarbij ook terug naar wat we allemaal al gedaan hebben. Dat doen we onder andere met een excursie. Meer details over het programma ontvangen jullie in het voorjaar.

Waterketensamenwerking

In het najaar van 2021 hebben we de waterketensamenwerking in onze regio geëvalueerd. Dit voorjaar maakt de werkgroep (Nico Admiraal, Paul Witmer, Erik Groenland, Wouter van Tent en Koen te Velde) de resultaten van de evaluatie concreet in een uitvoeringsprogramma.

Afkoppelen regenwater

Verder met de RAS

In 2021 hebben we de RAS opgesteld en bijbehorend uitvoeringsprogramma en actieplan. In 2022 gaan we volle bak door met het uitvoeren van de daarin benoemde acties. Zonder hier volledig te willen zijn, nemen we jullie toch even mee in de belangrijkste onderwerpen. We willen:

  • een flinke stap maken met het thema gevolgbeperking en hebben eind 2021 HKV opdracht gegeven om ons te helpen met de ambitiebepaling.
  • samen met de provincie de thema’s hitte en het convenant duurzaam bouwen meer aandacht geven.
  • starten met een pilot op een bedrijventerrein waarbij we willen leren hoe we deze klimaatbestendig kunnen maken.

Communicatie

Meters maken, dat is wat we willen gaan doen. Een greep uit de activiteiten:

  • Er is behoefte aan een platform waarop we documenten, kennis en ervaring met elkaar kunnen delen. We onderzoeken hoe we dit kunnen faciliteren.
  • Uitwerken van een social media strategie, waarbij we content delen die interessant is voor inwoners en derhalve gedeeld kunnen worden door de partners. Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan communicatietoolboxen met interessante informatie en beelden.
  • Samen met de werkgroep Bewonersparticipatie willen we kijken hoe we gemeenten kunnen ondersteunen bij het opzetten van bewonerscampagnes, zodat we samen nóg effectiever worden
  • En natuurlijk zijn we bezig met leuke dingen rondom de Water & Klimaattop. Wordt vervolgd!

Subsidies

In 2022 gaan we ook aan de slag met opzetten van projecten voor de Life IP NAS subsidie, jullie hebben daar al een uitvraag voor voorbij zien komen. Ook doen we dit voorjaar een tweede aanvraag voor de Impulsregeling Klimaatadaptatie.

En tenslotte vinden we onze rol als aanjager van nieuwe initiatieven heel belangrijk en hopen we mooie initiatieven te stimuleren en te verbinden. Genoeg te doen dus!

Afbeelding Life IP