Themabijeenkomst Universiteit Utrecht


We zeggen het eigenlijk altijd: klimaatadaptatie, dat kunnen we niet alleen. Daar hebben we iedereen bij nodig: inwoners, bedrijven, organisaties, en ook: de wetenschap! De Universiteit Utrecht heeft twee jaar wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de ontwikkeling en uitvoering van klimaatadaptief beleid voor verschillende typen woonwijken in de regio Utrecht.

Themabijeenkomst 18 november

Op donderdag 18 november praatte onder andere dr. Herman Kasper Gilissen van de Universiteit Utrecht ons netwerk bij over de resultaten en de aanbevelingen van het onderzoek. Hij vertelde over het proces, maar focuste zich vooral op de inhoud en de aanbevelingen.

Aansluitend ging we uiteen om de aanbevelingen te bespreken. De aanbevelingen werden in 3 hoofdgroepen opgesplitst:

  1. Hoe heeft klimaatadaptatie een plek in de organisatie, o.l.v. Ties Pranger (advocaat gespecialiseerd in bestuursrecht, omgevingsrecht, onteigeningsrecht en de Omgevingswet en als student betrokken bij het onderzoek)
  2. Hoe ga je om met burgers en participatie tijdens de uitvoering, o.l.v. dr. Heleen Mees (Universiteit Utrecht). Heleen attendeerde de groep op een Training Participatie en co-creatie - Klimaatadaptatie (klimaatadaptatienederland.nl). Op die website staan een drietal factsheets die direct in te zien zijn en interessant kunnen zijn:
    • Factsheet Bewonersinitiatieven benutten
    • Factsheet Financiële prikkels
    • Factsheet Ontwerpen van participatie als een bewust maatwerkproces
  3. Wat verwacht je en is er nodig op het bestuurlijke niveau, o.l.v. Dr. Herman Kasper Gilissen (Universiteit Utrecht).

Mochten er naar aanleiding bij de bijeenkomst nog vragen zijn, dan kunnen die per mail gesteld worden:

Ties Pranger: t.pranger@holla.nl

Dr. Heleen Mees: h.l.p.mees@uu.nl

Dr. Herman Kapser Gilissen: h.k.gilissen@uu.nl