Persbericht Klimaattop - Regio Utrecht-Zuidwest bereidt zich voor op verandering van het klimaat


HOUTEN – Met meer groen, ruimte voor water en koelte- en schaduwplekken maakt de regio Utrecht-Zuidwest zich klaar voor extremer weer, dat veroorzaakt wordt door het veranderende klimaat. De koers voor de regio staat verwoord in de Regionale Adaptatie Strategie (RAS) van het netwerk Water & Klimaat. De 17 partners van het netwerk spreken in de RAS de ambitie uit om de regio samen uiterlijk in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust te maken. In aanwezigheid van Deltacommissaris Peter Glas werd de strategie symbolisch omarmd: Hoe RAS! Dat gebeurde tijdens de digitale klimaattop op 28 januari.

Door de verandering van het klimaat hebben we steeds vaker te maken met wateroverlast, hitte, droogte en overstromingsrisico. We moeten daarom onze omgeving zó inrichten dat we de effecten van klimaatverandering zo goed mogelijk kunnen opvangen. Veertien gemeenten in de regio Utrecht Zuidwest hebben hiervoor samen met Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, de provincie Utrecht en de Veiligheidsregio Utrecht de handen ineengeslagen. Zij werken samen in het netwerk Water & Klimaat. De opgestelde RAS verwoordt de gezamenlijke ambitie van het netwerk en bevat 7 strategieën voor de uitvoering. Iedere partner vertaalt dit weer naar lokale maatregelen. Daarbij wisselen zij via het netwerk kennis en ervaring uit en helpen en stimuleren ze elkaar.

Handvatten
‘We hebben onze leefomgeving niet van de ene op de andere dag aangepast aan klimaatverandering’, aldus Marieke Schouten, wethouder bij gemeente Nieuwegein, voorzitter van het netwerk. ‘De eerste stappen die in de RAS zijn geformuleerd, geven handvatten voor hoe we met elkaar aan de slag kunnen. Voor extreem warme dagen is het bijvoorbeeld belangrijk dat er voldoende koelte- en schaduwplekken zijn. En met meer groen en ruimte voor water kunnen we extreme buien beter opvangen en wateroverlast voorkomen. Ook willen we alle bewoners in de regio stimuleren om de stenen in hun tuin te vervangen door planten en bomen. Dat is niet alleen nodig met het oog op klimaatverandering. Het is ook belangrijk voor de biodiversiteit en leefbaarheid van onze steden en dorpen. We moeten samenwerken in de regio en kleine betekenisvolle stapjes zetten. Op die manier kunnen we een grote beweging in gang zetten.’

Klimaattop
Tijdens de digitale klimaattop op 28 januari gingen er veel digitale duimpjes de lucht in voor de RAS. Dat gebeurde in aanwezigheid van Deltacommissaris Peter Glas. Hij riep op, om 1, 2, 3 generaties vooruit te kijken en ook jongeren en het bedrijfsleven bij klimaatadaptatie te betrekken. Peter Glas haalde de Corona R-factor aan. Deze moet voor klimaatadaptie naar twee! Als iedereen twee mensen inspireert om klimaatadaptief te worden, hebben we in 24 stappen heel Nederland mee!


Hoera! De Regionale Adaptatie Strategie (RAS) van het Netwerk Water & Klimaat is klaar! In de RAS spreken de 17 partners uit de regio Utrecht Zuidwest de ambitie uit om in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust te zijn. De 7 strategieën uit de RAS geven handvatten hoe we dat samen kunnen bereiken. (pdf, 24 MB)