Online sessie hittestress door Provincie Utrecht


Op 17 mei, van 15:00 uur tot 17:00 uur organiseert de Provincie Utrecht een online sessie over hittestress. Want:

De Provincie Utrecht pakt hittestress aan! De ambitie is: de gevolgen van hittestress voor kwetsbare mensen zoveel mogelijk beperken. Daarbij richten zij zich op drie domeinen: gebied, gebouw, gezondheid.

De Provincie organiseert regelmatig sessies voor professionals, om kennis uit te wisselen, ervaringen te delen en acties in gang te zetten. De sessie op 17 mei gaat over het domein ‘gebied’. Centrale vraag is: wat is een aangename koele plek in de wijk?

Sprekers tijdens de sessie zijn onder andere Jeroen Kluck, lector aan de Hogeschool van Amsterdam en projectleider van het onderzoek De Hittebestendige Stad, Peter Mol, projectleider van het programma Groen Grijs en Gelukkig van het IVN.

Je kunt je online aanmelden voor deze sessie.  Deel deze uitnodiging ook vooral met je eigen netwerk.