Netwerk in de race voor Europese subsidie Life IP


Netwerk Water & Klimaat doet mee in een landelijke subsidieaanvraag voor Life IP. Dit is een Europese subsidiestroom, die o.a. gericht is op klimaatadaptatie. De subsidie biedt een kans om het budget van het netwerk aan te vullen, waardoor we regionaal nog meer kunnen doen: helpen, stimuleren en kennis delen. Ook biedt het subsidietraject leuke mogelijkheden om te leren van andere regio’s in Nederland en Europa.

Voorstel van het netwerk
Het ingediende concept projectvoorstel bevat activiteiten van het netwerk. Daarbij richten we ons op twee sporen:

  • Op het versterken van de capaciteit bij de partners om klimaatadaptatie in beleid en de verankering van regulier werk, zoals projecten en beheer / onderhoud;
  • Op het verbreden en verdiepen van ons netwerk naar organisaties en bewoners ‘om ons heen’: bedrijven, inwoners/inwoner-platforms en maatschappelijke organisaties, zoals woningcorporaties, drinkwaterbedrijven, NGO’s.

Ons voorstel zet in op het uitvoeren van voorbeeldprojecten en het ‘hands on helpen’, bijvoorbeeld door het inzetten van coaches en het inhuren van inhoudelijke expertise. Op die manier bouwen we aan bewustwording en handelingsperspectief en zorgen we voor concrete uitvoerings- en  demonstratieprojecten. De aanvraag ligt daarmee in het verlengde van de doelen, opgaven en afspraken van ons netwerk.

Wat moet er nog gebeuren?
Het conceptvoorstel is klaar. We stemmen dit verder af met subsidieadviseurs en de betrokkenen van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W). I&W coördineert namelijk de landelijke aanvraag. In het netwerk stemmen we af over wie penvoerder wordt, cofinanciering, administratie en planning. Halverwege maart moet ons voorstel helemaal rond zijn. Eind maart wordt deze samen met andere aanvragen uit Nederland gebundeld ingediend bij de EU. In juni horen we of ons voorstel wordt goedgekeurd.

Meer weten?
Binnenkort delen we meer informatie delen. Mocht je in de tussentijd vragen hebben, neem dan contact op met koen.te.velde@hdsr.nl of laura.huigens@hdsr.nl.


Plaatje Life europese subsidie