Klimaattop over Regionale Adaptatie Strategie: Grote verandering in kleine stappen


Aanpassen aan klimaatverandering, dat doe je samen! En met de RAS, de Regionale Adaptatie Strategie, maken de zeventien partners van het netwerk Water & Klimaat daar een goed begin mee. Die overtuiging spatte van het scherm tijdens de digitale klimaattop van het Netwerk Water & Klimaat, op 28 januari 2021. HoeRAS!


NWK_Klimaattop 2021_afbeelding verslag_pag 1