Eerste aanvraag impulsregeling klimaatadaptatie is een feit!


De eerste aanvraag van ons netwerk voor een bijdrage uit de Impulsregeling klimaatadaptatie ligt er! Een groep collega’s uit het netwerk heeft de aanvraag voorbereid en op proef ingediend bij het Rijk. De opmerkingen zijn inmiddels verwerkt en de aanvraag is klaar om ondertekend te worden.

Vergroten van sponswerking van water- en bodemsysteem

Aan deze eerste aanvraag doen 8 gemeenten mee, namelijk Bunnik, De Bilt, Houten, IJsselstein, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist. Zij vragen een bijdrage vanuit het Rijk voor klimaatadaptatieopgaven in hun gemeente, die bijdragen aan vergroten van de sponswerking van water- en bodemsysteem. We zijn blij dat gemeente Utrecht de rol van kassier op zich neemt. De kassier ontvangt het geld van het Rijk en maakt het over aan de deelnemende gemeenten. De gemeenten verantwoorden hun de besteding van de bijdrage via de kassier aan het Rijk.

Alle partners ondertekenen

Tijdens de Water & Klimaattafel van 10 juni is afgesproken dat alle partners de aanvragen ondertekenen. Naast de deelnemende gemeenten dus ook de andere gemeenten, het hoogheemraadschap en de provincie. We laten daarmee zien dat we met z’n allen achter de aanvragen staan. We dienen de aanvraag vóór het zomerreces in, zodat snel na het zomerreces de schop in de grond kan. Zodra de eerste aanvraag ondertekend en ingediend is, delen we hem met jullie.

Volgende aanvraag begin 2022

Het streven is om begin 2022 vanuit het netwerk de volgende aanvraag in te dienen. Wil je daaraan deelnemen? Tref dan komend najaar alvast de voorbereidingen. Hiervoor kun je dezelfde formulieren gebruiken als voor de huidige aanvraag.

Heb je vragen over deze of over de komende aanvraag? Voor meer informatie kun je contact opnemen met Koen te Velde, email koen.te.velde@hdsr.nl