Ecoscans weer van start


Schoon stedelijk water is van groot belang. De steeds warmere zomers zorgen ervoor dat we meer en meer recreëren op, rond en in het water, want het stedelijk water kan een fijne koelteplek vormen. En vergeet ook niet het belang van schoon stedelijk water voor de biodiversiteit en ecologie. Genoeg redenen om de Ecoscans weer uit te voeren en te werken aan een goede kwaliteit van het stedelijk water.

Eens in de drie jaar wordt de kwaliteit van het water in ons stedelijk gebied gemeten met behulp van de Ecoscan; dit jaar van juni tot en met augustus. Dankzij de Ecoscan krijgen we een goed beeld van de kwaliteit van het water in ons stedelijk gebied en de mogelijkheden voor verbetering. Tegelijkertijd kunnen we zien of eerder genomen maatregelen het gewenste effect hebben en of er nog andere ontwikkelingen zijn.

Hoe werkt de Ecoscan?

De ecoscan is een methodiek ontwikkelt door Winnet (de voorloper van Netwerk Water & Klimaat) om de kwaliteit, de belevingswaarde en de biodiversiteit van het stedelijk water in  ons gebied te meten. Bij de ecoscans wordt gekeken naar een aantal criteria:

  • kroos/algen bedekking
  • doorzicht
  • bedekking met waterplanten
  • plantendiversiteit
  • zwerfvuil
  • diversiteit van de oevers.

Per criteria krijgt een locatie een beoordeling van laag tot en met natuurlijk. De scores op deze deelcriteria vormen een eindoordeel. De resultaten van de zes criteria geven aan waar er mogelijkheden zijn tot verbetering van de kwaliteit. Binnen het Netwerk Water en Klimaat is de ambitie uitgesproken te streven naar ten minste zichtbaar water op basis van de streefbeelden. Dit betekend dat we minimaal helder water willen zonder kroosdek en met een enkele waterplant.

Waar en wanneer vinden de ecoscans plaats?

Van juni tot en met augustus 2021 wordt de Ecoscan uitgevoerd in wateren en oevers van 360 stadswateren in 14 gemeenten in het gebied van Netwerk Water & Klimaat. Adviesbureau TAUW voert de scans uit.

Uiteraard brengen we onze netwerkleden op de hoogte van de resultaten zodra deze beschikbaar zijn

Meer informatie?

Neem dan contact op met Sita Vulto, trekker van de werkgroep Stedelijk Water: sita.vulto@hdsr.nl of 030-2097216