Ambassadeur in beeld: Wouter van Tent


Wie ben ik?

Wouter van Tent, ik werk al ruim 7 jaar voor de samenwerking als data-analist afvalwaterketen en trekker van de werkgroep Meten en Monitoren.

Wat doe ik?

Mijn doel is om de afvalwaterketen te optimaliseren. Daarvoor ben ik bezig om diverse analyses te maken o.b.v. van alle meetgegevens die binnen komen op de regionale of lokale hoofdpost vaak in combinatie met meetgegevens van HDSR (neerslag, oppervlaktewater of hoofdgemalen). Daarbij kan je denken aan een overstortrapportage om het aantal en volume overstortingen te bepalen, controle van hoe de rioolgemalen draaien (niet alle storingen leveren alarmen op), bepalen pompcapaciteiten o.b.v. debietmetingen of pompproeven, signaleren van rioolvreemd water.

Een grote uitdaging bij analyses is dat de betrouwbaarheid van data moet worden gecontroleerd. Zo blijkt vaak dat het beheersysteem niet op orde is: overstortkenmerken die niet kloppen of geheel ontbreken, overstorten die uitlaten blijken te zijn en andersom, etc.. Ook gebeurt het dat putdeksels niet juist in NAP bekend zijn of dat sensorhoogten niet (meer) kloppen of de sensor is gaan afwijken. Door verschillende bronnen, buien en objecten onderling te vergelijken of het veld in te gaan om de situatie te bekijken en/of in te meten krijg ik een beter beeld van de berouwbaarheid van de data, met betere analyseresultaten tot gevolg.

Verder zijn er ontwikkelingen nodig, o.a. met de werkgroep Meten en Monitoren, om sneller, makkelijker of beter inzicht te krijgen in alle meetdata. Met de werkgroep zijn we bezig om een lange termijn visie op te laten stellen.

Voor de riooloverstorten ben ik bezig om een totaaloverzicht te maken van alle vaste gegevens van de riooloverstorten uit verschillende bronnen, waaronder ook ‘kennis in hoofden’ (bijv overstort die wel/niet is dichtgezet of voorzieningen als een terugslagklep). Momenteel maak ik een combinatie met de peilgebieden die bekend zijn bij HDSR, zodat het mogelijk is om de theoretische kans op instroom van oppervlaktewater te bepalen en makkelijker vraagstukken te kunnen beantwoorden welke overstorten op een bepaald water lozen, bijv. voor calamiteiten of aanpassing waterpeilen.

Waarom vind je verduurzaming van de (afval)waterketen belangrijk bijv. of klimaatadaptatie?

De laatste mijlpaal van de Kader Richtlijn Water (KRW) komt er aan (2027), met als doel schoon en gezond water. Ook de drinkwatervoorziening (uit o.a. oppervlaktewater) staat onder druk. Het reduceren van riooloverstortingen kan daar een steentje aan bijdragen; dit betekent overigens niet het sluiten van alle overstorten, zoals daar soms politiek op wordt gereageerd, want dan is er straks een heel ander probleem (in huis).

Wat heb je er persoonlijk mee?

In mijn persoonlijke situatie vind ik het fijn, maar ook belangrijk om een groene tuin te hebben. Groen geeft koelte, rust, ziet er veel mooier uit en het is ook gewoon leuk om in de tuin bezig te zijn. Uiteraard is al dat groen ook goed om regen direct in de grond te laten trekken i.p.v. afvoeren naar het riool. Een paar weken terug werd er een flinke bui verwacht, nadat het warm was geweest. Het zwembad, die inmiddels leeg gegoten was in de tuin, werd toen een even een (bergbezink)bassin; helaas kwam de grootste piek in het oosten van Nederland. Is dat nu beroepsdeformatie of klimaatadaptief?