Word Waterwachter!


Het waterschap en de gemeente Houten hebben in 2018 ervaring opgedaan met het meten van waterkwaliteit door vrijwilligers.

In 2019 pakken we dit groter aan en meten we in Houten, Zeist en Utrecht. In Houten en Utrecht gebeurt dat veelal met medewerkers van waterschap en gemeente; in Zeist meten ook actieve bewoners mee op zo’n 40 plekken. Deze ontwikkeling past goed in de bredere ontwikkeling van ‘Citizen science’, waarbij de kennis en inzet van vrijwilligers wordt benut om beter inzicht te krijgen in de werking van onze leefomgeving.

Contact: Roswitha van Zon (Utrecht)