Stadswater ecoscans


Om te bepalen wat de huidige ecologische kwaliteit van het stedelijk water is, zijn in 2018 bij negen gemeenten weer stadswater-ecoscans uitgevoerd.

Sita Vulto – Adviseur waterkwaliteit stedelijk gebied: “Je kunt de resultaten van de ecoscans nu ook online zien met een viewer en meteen gebruiken als communicatiemiddel voor zowel intern als extern gebruik!”

Hoe werkt de viewer?

De bezochte meetpunten en de resultaten zijn met deze viewer in te zien. In de viewer is de score weergegeven. Ook zijn er kaarten met de hoeveelheid  zwerfvuil, bedekkingspercentages van de oever en het water en doorzicht. En de factsheets van de ecoscans zijn er te downloaden. In een storyboard wordt achtergrondinformatie gegeven.

Meteen te gebruiken

Sita vervolgt: “Aan de hand van deze uitkomsten bepalen waterschap en gemeenten samen welke aandachtsgebieden er zijn en welke kansen er liggen om de stedelijke waterkwaliteit te verbeteren. Waar knelpunten in meerdere gemeentes terugkomen kan worden samengewerkt om de meest optimale oplossingen te vinden. Laatst heb ik de link naar ‘Natuur en Milieu’ gestuurd. Zij gebruiken de resultaten in hun Citizen Science project, en wij krijgen de resultaten uit hun project weer terug. Zo wisselen we resultaten met elkaar uit en leren we van elkaar.”

In haar beleid heeft Water & Klimaat de lange termijn ambitie uitgesproken dat al het stedelijk water binnen het gebied in 2027 minimaal aan het streefbeeld “Zichtbaar” moet voldoen. Het uitvoeren van de Ecoscans is een goed middel om gebiedsbreed een overzicht te krijgen van de huidige waterkwaliteit.

Dit project valt onder de themagroep Stedelijk Water. Voor vragen kan je contact opnemen met de trekker van de themagroep, Sita Vulto; sita.vulto@hdsr.nl