Samenwerking op onderhoud


Themagroep Stedelijk Water werkt momenteel aan de beleidsafspraak uit het Regionaal Afvalwaterketenbeleid om efficiënter te gaan samenwerken op het gebied van onderhoud.

De proef van de gemeente Nieuwegein met HDSR om met 1 maaibestek voor zowel primaire watergangen (waterschap) als tertiaire watergangen (gemeente) te werken, wordt positief ontvangen door beide partijen. Uit een eerste inventarisatie onder gemeenten en waterschap afgelopen najaar, is de behoefte voor meer efficiëntere samenwerking herbevestigd. Dat begint bij afspraken rond maaien en baggeren, maar we kijken ook naar mogelijkheden rond zwerfvuil, exotenbestrijding en communicatie rond calamiteiten.

Contact:
Maarten Verkerk (HDSR), Erik Broeke (Stichtse Vecht)
en Pascal van den Ring (Utrecht)


Artikel 4 - onderhoud