Brochure Bouwstenen Omgevingswet watertaken is uit


De Omgevingswet komt er aan en dit heeft gevolgen voor ons werkveld, met name voor beleid en regelgeving.

Om hier goed op voorbereid te zijn is er de afgelopen periode gewerkt aan een gezamenlijke brochure voor de gemeentelijke watertaken: afvalwater, grondwater en hemelwater. In deze brochure worden bouwstenen aangereikt voor omgevingsvisie, -programma en –plan.

De bouwstenen zijn ontwikkeld op basis van het regionaal afvalwaterketenbeleid (RAB) en de gemeentelijke rioleringsplannen (GRP’s) van alle Winnet-partners. De brochure geeft zo ook een mooie samenvatting van het rioleringsbeleid in onze regio. De bedoeling is dat wij de brochure gebruiken als hulpmiddel bij de totstandkoming van de omgevingsvisie en het water- en rioleringsprogramma in de gemeente.

De brochure kan je hier downloaden. (pdf, 2.5 MB) Tijdens de Water en Klimaattafel is de brochure inmiddels ook al gedeeld met de bestuurders. Zij gaven aan dit een belangrijk thema te vinden en waren enthousiast over de brochure. Voor opmerkingen over dit project of ideeën voor een vervolg kun je contact opnemen met Nico Admiraal (HDSR).


Artikel 2 - brochure_bouwstenen_omgevingswet_v2