Water & Klimaattop 2022


Ontwerp Uitnodiging Water & Klimaattop 1 juli2

Meld je aan voor één van de workshops

  • Workshop Durven (burgerparticipatie: hoe krijgen we mensen in beweging?)
  • Workshop Doen (innovaties in de waterketen)
  • Fietsexcursie langs interessante klimaatmaatregelen

Dagvoorzitter

Kim Coppes

Foto Kim Coppes

Kim Coppes is dagvoorzitter, coach en interviewer. Ze is energiek en scherp, alert en met humor. Ze improviseert graag en zorgt voor de nodige interactie met de sprekers en het publiek. Kim studeerde af aan de faculteit Theater en Drama van de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. Daarna volgde ze opleidingen in communicatie en interviewtechnieken. Met Kim Coppes als dagvoorzitter krijg je gegarandeerd een dag waarbij de aanwezigen na afloop de zaal verlaten met het gevoel geïnformeerd, geamuseerd en bovenal gehoord te zijn.

aanmeldformulierbutton

Spreker

Joop Hofman

Joop Hofman - Rode Wouw

Joop Hofman is eigenaar van Rode Wouw, wat staat voor participatie vanuit het gewone en alledaagse leven van mensen. De dagelijkse energie en soms ook de onge-makkelijke praktijk, is het uitgangspunt om mee te kunnen doen voor iedereen. Voor het maken van lokale plannen, voor samen op-trekken in de buurt, voor samenwerking en andere vormen van co-creatie, en voor het ontwikkelen van beleid en voor democratische vernieuwing. Altijd verfrissend, met echte praktijkvoorbeelden, nooit de trend van de dag maar die van overmorgen.