Water & Klimaattop 2022


Water & Klimaattop inspireert!

Een gezonde, aantrekkelijke en leefbare omgeving Utrecht Zuidwest in 2050. Een regio die bestand is tegen de gevolgen van klimaatverandering, zoals wateroverlast, droogte, hitte en overstromingen… Als we het kunnen dromen, dan kunnen we het ook doen! Toch?! Op vrijdag 1 juli was de jaarlijkse Water & Klimaattop van de regio Utrecht Zuidwest en die inspireerde! Je leest er alles over op onze website! Oh ja, vergeet de filmpjes niet te kijken, want gemerkt of ongemerkt gebeurt er al heel veel in onze regio!

[ Benno Wonink Fotografie ] 220701 (133)

Workshop Durven

Laurens de Graaf

Foto Laurens de Graaf

Laurens de Graaf is burgemeester van de gemeente Lopik én docent aan de Universiteit van Tilburg, gespecialiseerd in (burger)participatievraagstukken. Als bestuurder en wetenschapper wil hij een brug slaan tussen de maatschappelijke democratie en de politieke democratie. Tijdens de workshop DURVEN daagt Laurens ons uit om de samenwerking met inwoners en burgerinitiatieven op te zoeken en risico’s en onzekerheden te omarmen.

Spreker

Joop Hofman

Joop Hofman - Rode Wouw

Joop Hofman is eigenaar van Rode Wouw, wat staat voor participatie vanuit het gewone en alledaagse leven van mensen. De dagelijkse energie en soms ook de onge-makkelijke praktijk, is het uitgangspunt om mee te kunnen doen voor iedereen. Voor het maken van lokale plannen, voor samen op-trekken in de buurt, voor samenwerking en andere vormen van co-creatie, en voor het ontwikkelen van beleid en voor democratische vernieuwing.