Kennisdossier klimaatadaptatie


Klimaatadaptatie, dat kun je niet alleen

Sterker nog, dat doe je met elkaar. Wil je meer weten over het onderwerp, verdiep je dan vooral eens in het Deltplan en de Deltaprogramma. Maar ook het klimaatportaal van de provincie Utrecht staat vol met interessante informatie!

Interessante informatie wordt hier continu aangevuld, want het onderwerp is relevant en krijgt ook veel aandacht!

Deltaplan & Bestuursakkoord

7 ambities Deltaprogramma
  • Het Deltaplan is een nationaal plan van gemeenten, waterschappen, provincies en het rijk met 7 ambities voor een klimaatbestendige inrichting.
  • De koepels van gemeenten, waterschappen, provincies en ministerie tekenden in 2018 het Bestuursakkoord Klimaatadaptatie om Nederland weerbaarder te maken tegen de gevolgen van klimaatverandering.
  • In het Deltaprogramma 2020 staan de acties op het gebied van waterveiligheid, waterbeschikbaarheid en ruimtelijke adaptatie.

KNMI Magazine

KNMI Magazine

Het KNMI heeft voor het waterschap, de provincie en gemeenten de klimaatverandering in de regio Utrecht onderzocht. Feiten en cijfers rond dit onderwerp zijn bijeengebracht in een rapport dat is opgemaakt als een online magazine: Het KNMI magazine

Mijn Gemeente

Kaart Utrecht Zuidswest

Elk van onze partners is zelf ook bezig met klimaatadaptatie gericht op uw wijk of omgeving. Meer informatie staat op de website van uw gemeente. Wilt u informatie over uw gemeente en kunt u deze niet online vinden, neem dan contact op met uw gemeente.

Klimaatportaal & Stresstest

Klimaatportaal provincie Utrecht

Een klimaatstresstest geeft een eerste antwoord op de vraag wat de gevolgen zijn van klimaatverandering: waar ontstaan knelpunten bij overstromingen, hevige neerslag en wat gebeurd er bij lange perioden van droogte of hitte.

De provincie Utrecht werkt samen met inwoners en partners aan een inrichting van onze leefomgeving die bestand is tegen klimaatverandering. Hierover lees je meer op het klimaatportaal.

Klimaatateliers

RAS bijeenkomst

Dit voorjaar 2020 organiseren we twee Water- & Klimaatateliers voor maatschappelijke organisaties. In gesprek met elkaar over uw inspiratie en ambities. Samen brengen we de eerste (gezamenlijke) projecten in kaart en leggen een basis voor de uitvoering.

Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie

klimaatbestendige_stad_Ruimtelijke Adaptatie

Het Kennisportaal is dé informatiebron voor iedereen die werkt aan klimaatadaptatie. Je vindt hier praktische informatie, handige hulpmiddelen, inspirerende voorbeelden en de laatste nieuwtjes. Samen maken we Nederland klimaatbestendig.

Aan de slag met klimaatadaptatie

Schermafbeelding 2020-04-01 om 17.35.39

Ons netwerk organiseert elk jaar verschillende conferenties en werksessies. Tijdens de sessies delen ze kennis, zoeken de verbinding met elkaar en beantwoorden elkaars vragen. Enkele voorbeelden: