Project Hitte koelen en benutten


Oppervlaktewater is een duurzame bron van warmte en koude en van groot potentieel belang in de energietransitie en klimaatadaptatie. Door warmte te winnen koelt het oppervlaktewater af. Daardoor draagt benutting van deze energiebron bij aan bestrijding van klimaatthema’s hittestress en het verbeteren van de waterkwaliteit zoals blauwalgenbestrijding.

In de regio Utrecht hebben het waterschap en gemeenten gezamenlijk een kansenkaart laten maken voor thermische energie uit oppervlaktewater (TEO). Het impactproject hitte koelen en benutten heeft als doel om de mogelijkheden van deze energiebron voor enkele locaties in beeld te brengen door het uitwerken van concrete business cases. Een van de gebieden is de Merwedekanaalzone in Utrecht en in Houten een bestaande nieuwbouwwijk aan de recreatieplas de Rietplas.