Project: ontkoppelcoaches voor Zeist en Woerden


Loopt bij jou de regen nog via de regenpijp het riool in? Dat kan beter! De afkoppelcoach zegt: zaag die regenpijp door! Zo kan de regen de tuin in stromen. Zo wordt het riool minder belast en ga je de verdroging van de bodem tegen.

De gemeenten Zeist en Woerden werken op verschillende plekken met afkoppelcoaches of regenwateradviseurs. Zij weten alles over het afkoppelen (Het (vanaf verharde oppervlakken als parkeerterreinen of grote daken) niet langer laten weglopen van hemelwater in de riolering, maar dit lozen in de bodem of op het oppervlaktewater) van jouw regenpijp. Zij komen aan de deur en informeren inwoners over de mogelijkheden van afkoppelen.

Het afkoppelen van de regenpijp helpt mee om wateroverlast (situaties waarin mensen overlast ondervinden als gevolg van te veel water) en lozing van afvalwater (Vies water dat vanuit onder meer douches en wc’s naar de rioolwaterzuivering wordt getransporteerd om daar te worden gereinigd) in de sloot te voorkomen. Het regenwater wordt vervolgens opvangen in de tuin of kan in de bodem weg Grenst de tuin aan een sloot? Dan kun het water ook daarnaar afgevoerd worden.

Wil je ook gaan afkoppelen of advies hierover? Neem contact op met de gemeente Zeist / afkoppelcoaches. Woon je in de gemeente Woerden? Vraag dan naar de regenwateradviseurs.