Project Kanaleneiland Midden


Het waterschap heeft samen met woningcorporatie Mitros en een aantal partners (gemeente Utrecht, de provincie Utrecht en het ministerie van Infrastructuur en Milieu) bekeken op welke wijze Kanaleneiland Midden klaar kan worden gemaakt voor de verwachte klimaatverandering.

Het waterschap heeft samen met woningcorporatie Mitros en een aantal partners (gemeente Utrecht, de provincie Utrecht en het ministerie van Infrastructuur en Milieu) bekeken op welke wijze Kanaleneiland Midden klaar kan worden gemaakt voor de verwachte klimaatverandering.

Een groot deel van de woningen in bezit van woningbouwverenigingen wordt de komende jaren ingrijpend gerenoveerd. Naast energiebesparing is er ook aandacht voor klimaatadaptie.

Voor het waterschap was dit allemaal nieuw, aangezien er voor Kanaleneiland geen wateropgave en geen waterkering (Dijk of kade. Heeft als functie het water van een rivier of kanaal tegen te houden en te zorgen dat dit niet in het achterland terecht komt) of watergang  (Rivier, kanaal, sloot of beek die onderdeel is van een stelsel wateren welke onderling op elkaar zijn aangesloten)is. Maar er liggen wel mooie kansen om bijvoorbeeld duurzaam om te gaan met regenwater.